Kullanım kılavuzu SIEMENS HR74W220T

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SIEMENS HR74W220T kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SIEMENS HR74W220T kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SIEMENS HR74W220T kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SIEMENS HR74W220T : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1128 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SIEMENS HR74W220T annexe 1 (1780 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SIEMENS HR74W220T

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ürün numaras (E-Nr. ), imalat numaras (FD), cihazn fabrika çkånda ayarlanmå gaz türü / gaz basnc ve muhtemel bir deiåtirme iålemi sonrasnda ayarlanmå olan gaz türü, aåadaki tabloya kaydedilmeli veya baåka bir yere yazlmaldr. E-Nr. _______________ FD ______________ Yetkili servis % Gaz türü / Gaz basnc lgili bilgiler tip levhas üzerindedir Gaz türü / Gaz basnc Gaz türü deiåtirmeden sonraki bilgiler _________________ _________________ _________________ Cihazda yaplacak deiåiklikler ve cihazn balant åekli, cihazn muntazam ve güvenli çalåmas açsndan önemli rol oynar. 4 Balant tarafnn seçilmesi Cihazn, gaz balants sol veya sa taraftan yaplabilir. Gaz balant tarafn deiåtirirseniz, gaz balantsnn yaplmayaca taraftaki gaz balant rakoru (22'lik anahtar), kör tapa (24'lük anahtar) ve yeni bir conta ile kapatlmaldr. Balant tarafn deiåtirdikten sonra, szdrmazlk kontrolü yaplmaldr. [. . . ] "Teknik özellikler-Gaz" bölümüne baknz. Bek enjektörlerini deiåtirdikten sonra, szdrmazlk kontrolü yapnz. "Szdrmazlk kontrolü" bölümüne baknz. 12 Brülör by-pass enjektörlerinin ayarlanmas veya deiåtirilmesi ile, küçük alevin ayarlanmas By-pass enjektörleri, brülörlerin asgari alev yüksekliini ayarlar. Pano ile temas eden ksmlarndan tutup biraz öne çekerek, tüm dümeleri tek tek dikkatlice eksenlerinden çekip çkarnz. 2. Cihaz fabrika çkånda doal gaza (NG: G20, G25) ayarlanmåsa ve åimdi ilk kez likit gaza (LPG: G30, G31) çevrilecekse: Alev emniyetsiz modeller için (opsiyonel): Soldaki kanallardan sonuna kadar sknz. Ön pano üzerinde, dümeleri çkardnzda görülen kanallardan bek by-pass enjektörleri ayarlanabilir. Bunun için düz uçlu tornavida (no. 2) ile kanallardan girip, (kablolara zarar vermemeye dikkat ederek) by-pass enjektörlerini sonuna kadar sknz. Alev emniyetli modeller için (opsiyonel); By-pass enjektörlerine ulaåmak için panoyu sökmek gerekir. Bunun için aåadaki madde 4-11 aras iålem admlar uygulanmaldr. Daha sonra madde 17'den itibaren iålem admlar sonuna dek uygulanmaldr. 13 Gazl frn modelleri için (opsiyonel): Musluun alt ksmnda kalan by-pass enjektörüne ulaåmak için panoyu sökmek gerekir. Bunun için aåadaki madde 4-11 aras iålem admlar uygulanmaldr. Frn brülörü by-pass enjektörü sonuna kadar sklmaldr. Daha sonra madde 17'den itibaren iålem admlar sonuna dek uygulanmaldr. 3. Cihaz likit gazdan (LPG: G30, G31) doal gaza (NG: G20, G25) dönüåtürülecekse, ya da bu dönüåüm daha önce yaplmå ve åimdi tekrar geri dönüåtürülecekse: Cihazdaki tüm by-pass enjektörlerinin deiåtirilmesi gerekir. Çkartmak için üst kapak tam açk konumdayken iki elinizle yanlarndan tutup yukarya doru çekiniz. Ocak tablasnn ön sa ve sol yannda bulunan iki adet (T20) viday sökünüz. Altlarndaki plastik parçalar yerlerinden çkartmaynz. 14 7. Wok beki olan modeller için (opsiyon): Wok bek üzerinde bulunan 4 adet torx baål (M4) civatay sökünüz. 8. Ocak tablasn önden tutup 30° açy geçmeyecek kadar yukar kaldrnz. Ön brülör tespit sac üzerine dik olarak koyacanz özel aparatnza ocak tablasn dayaynz. 9. Sa ve sol taraftaki ön profiller üzerinden plastik kapatma parçalar (çizdirilmeden) çkarlmaldr. Altlarndaki vidalar (T20) sökülmelidir. 10. Ön pano üzerinde, dümeleri çkardnzda görülen (T15) iki civatay (M4) çkarnz. 11. Ön panoyu iki elinizle tutup yavaåça yukarya doru çekiniz. Kablolarn zarar görmemesine ve balantlarnn çözülmemesine dikkat ediniz. 15 12. By-pass enjektörlerini düz uçlu tornavida (no. 2) ile sökünüz. [. . . ] Gaz alevi titrememeli ve sönmemelidir. Sadece alev emniyet sistemi olan modeller için 1. Alev emniyet sisteminin küçük alev konumunda, devrede durup durmadn kontrol ediniz (yaklaåk bir dakika boyunca). 3. Düzgün yanma durumunu büyük ve küçük alevde kontrol ediniz. Bek dümesini büyük ve küçük alev arasnda hzl bir åekilde deiåtiriniz. [. . . ]

SIEMENS HR74W220T KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SIEMENS HR74W220T kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag