Kullanım kılavuzu SONY ICD-SX850

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY ICD-SX850 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY ICD-SX850 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY ICD-SX850 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY ICD-SX850 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2208 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY ICD-SX850 annexe 1 (6623 ko)
   SONY ICD-SX850 (6622 ko)
   SONY ICD-SX850 annexe 3 (6888 ko)
   SONY ICD-SX850 annexe 2 (2293 ko)
   SONY ICD-SX850 annexe 1 (2172 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY ICD-SX850

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ürünleringüvenlik, performansveyaverientegrasyon gibisebeplerdendolayiberaberlerindekipillesürekli birbalantigerektirdikleridurumlardapilinyalnizca kalifiyeservispersonelitarafindandeitirilmesi zorunludur. Pilinuygunbirekildedeerlendirilmesinisalamak amaciylaürünü, kullanimsüresininsonundaelektrikli veelektronikekipmanlaringeridönütürülmesine ilikinyürürlükteolantoplamanoktasinateslimediniz. Diertümpilleriçinlütfenpillerinüründengüvenli birekildeçikarilmasinailikinbölümüinceleyiniz. Pili, atikpilleringeridönütürülmesineyönelikyürürlükteki toplamanoktasinateslimediniz. Buürününveyapilingeridönütürülmesineilikin dahaayrintilibilgiiçinlütfenyerelYetkiliDairenizle, evselatikbertarafservisinizleveyaürünüsatin aldiinizmaazaylairtibatkurunuz. TR Müteriler için not: Aaidaki bilgiler yalnizca AB Direktifleri'ni uygulayan ülkelerde satilan ekipmanlar için geçerlidir BuürününimalatçisiSonyCorporation, 1-7-1Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonya'dir. EMCveürüngüvenlii içinYetkiliTemsilciSonyDeutschlandGmbH, HedelfingerStrasse61, 70327Stuttgart, Almanya'dir. [. . . ] Mesajibölerek, toplantigibiuzunbir kayityaptiinizdaçalmakistediinizyeri kolaycabulabilirsiniz. 5 klasörvarsa, klasördekimesajlarintoplamsayisi999'a ulaanakadarveyatümklasörlerdeki mesajlarintoplamsayisi1. 012'yevarana kadarmesajlaribölebilirsiniz. TR Notlar Mesajbölmekiçinbellektebelirlibirmiktarda boalanaihtiyaçduyarsiniz. Dahafazlabilgi için, bkz:sayfa123"SistemSinirlamalari". Baliivesanatçiadiolanbirmesaji böldüünüzde, mesajinyeniparçasiayni balia, sanatçiadinavedosyaadinasahip olur. Öncelikiaretiolanbirmesajisilerseniz, öncelikiaretleribölünenmesajiniki parçasinadaeklenir. Bölünenmesajinsonrakiyarisininkayitsüresi, bölünenkonumunkayitsüresiileayniolur. ICkaydedicikullanarakkaydedilenbirLPCM veyaMP3dosyasinibölerseniz, sonraki dosyaninkayitsüresiorijinaldosyaylaayni olur. Birmesaji, A-Btekrarçalmaileviyadatek mesajtekrarçalmailevisirasindabölerseniz, tekrarayariiptaledilir. 1. adimdansonra10saniyedenfazlabirsüre geçerse, prosedüretekrarbatanbalamaniz gerekir. ICkaydedicikullanarakkaydedilmeyenbir mesaji(bilgisayardanaktarilanbirMP3/ LPCM/WMAdosyasi)bölemezsiniz. Mesajbölündüktensonrabölünenmesajlari, ICkaydediciyikullanarakbirletiremezsiniz. Birmesajiçoksikbölerseniz, aygitmesaji dahafazlabölemeyebilir. Alarmayarlibirmesajibölerseniz, aynialarm ayariyalnizcaeskibölünmümesajlakalir. Birmesajihemenbaindan(batanitibaren 0, 5saniye)yadaensonundan(bitimden0, 5 saniyeönce)bölemezsiniz. Çalma sirasinda bas sesinin güçlendirilip güçlendirilmeyeceini ayarlar. OFF*: EFFECTfonksiyonuçalimaz. Bkz: sayfa 63 Menü Fonksiyonunun Kullanilmasi EFFECT 60 Not EASY SEARCH Aygitatakilihoparlördenmesajçalarken, EFFECTfonksiyonu çalimaz. Kolay arama fonksiyonunu ayarlar. ON: 55 dümesinebasarakyaklaik3saniyegerigidebilirsiniz. Bu fonksiyon, uzunsürelibirkayittaistenilennoktayitespit etmeyeçaliirkenyararliolur. OFF*: Kolayaramafonksiyonuçalimaz. veya dümesinebasarsaniz, mesajileriyadagerisarilir. dümesinebasarakyaklaik10saniyeileriyada TR Menü öeleri PLAY MODE Ayarlar (*: Balangiç ayari) Çalma modunu ayarlar. 1: BirmesajçalinirveICkaydediciçalmailemindensonra durur. *: Birklasördekimesajlardevamliolarakçalinirveçalma ilemindensonraICkaydedicidurur. ALL: Tümmesajlardevamliolarakçalinirveçalmaileminden sonraICkaydedicidurur. Çalma sirasinda önceden kaydedilmi bir mesaj ya da kayit üzerine kayit ekleyebilirsiniz. Klasörpenceresinedönmekiçinmesajlarisilmedenönce /MENUdümesinebasinvetümmesajlarinsilinecei klasörüseçin, dahasonramenüpenceresinegiderek"YES" öesiniseçin. NO*:Silmefonksiyonuiptaledilir. Bkz: sayfa 57 ADD/OVERWRITE 45, 47 ERASE ALL 72 TR Menü öeleri Ayarlar (*: Balangiç ayari) Bkz: sayfa 65 ERASE BOOKMARK Seçilen mesajin iareti iptal edilir. Klasörpenceresinedönmekiçiniaretisilmedenönce /MENUdümesinebasinveiaretinsilineceiklasörüseçin, dahasonramenüpenceresinegiderek"YES"öesiniseçin. [. . . ] Diyüzeyitemizlemekiçinsuyla hafifçenemlendirilmiyumuakbir bezkullanin. Alkol, benzinyadatiner kullanmayin. Yedekleme önerileri ICkaydedicininyanliliklaçalitirilmasi yadahataliçalitirilmasinedeniyle meydanagelebilecekverikaybi risklerindenkaçinmakiçinkaydettiiniz mesajlarinbirteypyadabilgisayara yedekbirkopyasinikaydetmenizi tavsiyeederiz. Bakim ile ilgili Cihazinizlailgiliherhangibirsorunuzya dasorununuzvarsa, lütfenenyakinSony bayisinebavurun. 1 TR Teknik Özellikler IC kaydedici bölümü Kapasite (Kullanilabilir kapasite) ICD-SX850: 1GB(yaklaik. 970MB=1. 017. 610. 240Bayt) ICD-SX800: 2GB(yaklaik. 1, 9GB=2. 047. 737. 856Bayt) Bellekkapasitesininbirkismiyönetimalani olarakkullanilir. MP3 dosyalari için bit hizlari ve örnekleme frekanslari*2 Bithizi:32-320kbps, VBR Örneklemefrekanslari:16/22, 05/24/32/44, 1/ 48kHz *2ICkaydedicikullanilarakkaydedilmiMP3 dosyalarinçalinmasidadesteklenmektedir. Tümkodlayicilardesteklenmemektedir. WMA dosyalari için bit orani ve örnekleme frekanslari*3 Bithizi:32-192kbps, VBR Örneklemefrekanslari:44, 1kHz *3WMASür. 9uyumludurancakMBR(Multi BitRate), Lossless, ProfessionalveVoice desteklenmez. Tümkodlayicilardesteklenmemektedir. Kayit süresi*1 Bkz. sayfa32. * Uzunsürelidevamlikayityapacaksaniz, kaydinortasindapilleriyenisiyle deitirmenizgerekebilir. Pilömrüileilgili ayrintilariçinlütfensayfa17'ebakin. 1 Frekans aralii Genel Hoparlör Yakl. 16mmçapli Ek Bilgiler LPCM44/16:50-20. 000Hz LPCM22/16:50-10. 000Hz MP3192k:50-16. 000Hz MP3128k:50-16. 000Hz MP348k:50-14. 000Hz LPECSTHQ:50-20. 000Hz LPECST:50-16. 500Hz LPECSTLP:50-7. 000Hz LPECSP:50-6. 000Hz LPECLP:50-3. 500Hz Güç çikii 150mW 1 TR Giri/Çiki stee bali aksesuarlar AktifhoparlörSRS-T80, SRS-T88 ElektretkondansatörlümikrofonECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-TL1 SesbalantikablosuRK-G136, RK-G139 (Avrupahariç) USBACadaptörAC-U50A arjedilebilirpilNH-AAA-B2K PilarjcihaziBCG-34HS2KA Mikrofongirii(minijack, stereo) girigücü, minimumgiridüzeyi0, 9mV, 3kiloohmveyadahadüükempedansli mikrofon Kulaklikgirii(minijack, stereo) 8-300ohmkulaklikçikii USBgirii YüksekHizliUSBuyumlu Çalma hizi kontrolü (DPC) ­%75-+%200 Güç gereksinimi kiadetNH-AAAarjedilebilirpil:2, 4VDC kiadetLR03(AAAboyutlu)alkalipil:3, 0VDC Yukaridalistelenenaksesuarlarinbazilari saticinizdabulunmayabilir. Lütfen saticinizdanayrintilibilgiisteyin. [. . . ]

SONY ICD-SX850 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY ICD-SX850 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag