Kullanım kılavuzu SONY KDL-40EX403

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY KDL-40EX403 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY KDL-40EX403 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY KDL-40EX403 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY KDL-40EX403 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2884 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY KDL-40EX403 annexe 2 (2649 ko)
   SONY KDL-40EX403 annexe 1 (26301 ko)
   SONY KDL-40EX403 annexe 1 (8282 ko)
   SONY KDL-40EX403 annexe 2 (2296 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY KDL-40EX403

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] BRMN EBEKE F, UZUN SÜRE KULLANILMADAN BIRAKILACAKSA DUVAR PRZNDEN ÇEKLMELDR. Aa daki yer alan semboller; ürüne yap t r lan etiketlerin üzerinde bulunur. Bu cihaz n kullan c lar n /operatörlerini ve bak m personelini herhangi potansiyel olarak tehlikeli duruma kar uyar rlar. UYARI: CHAZ, SU GEÇRMEZ DELDR; YANGIN YA DA ELEKTRK ÇARPMASI TEHLKESN ÖNLEMEK ÇN, BU CHAZI YAMURA YA DA NEME MARUZ BIRAKMAYINIZ VE DE VAZO, ÇÇEK SAKSISI, KOZMETK KABI VE LAÇ ES GB HERHANG BR SU KAYNAINI BU CHAZIN YAKININA KOYMAYINIZ. UYARI Bu sembol; bedeni yaralanma ve mülkiyet hasar na yol açabilecek bir tehlikeli ya da emniyetsiz uygulamaya göndermede bulunur. UYARI: BRMN FN LK KEZ PRZE TAKMADAN ÖNCE, AAIDAK BÖLÜMÜ DKKATLCE OKUYUNUZ. KULLANILABLR GÜÇ KAYNAI VOLTAJI; ÜLKENZE YA DA BÖLGENZE GÖRE FARKLILIK GÖSTERR. BU CHAZIN KULLANILACAI YERDEK GÜÇ KAYNAI VOLTAJININ, ARKA PANELDE YAZILI (ÖRN. [. . . ] 14 "Yes" (Evet), "Yes (Listed)" (Evet (Listeli)) ya da "No" (Hay r) seçiniz ( / ). Auto Yes 1 A K U 2 B L V ' 3 C M W ( 4 D N X ) 5 E O Y + 6 F P Z - 7 G Q , * 8 H R . / 9 I S : _ 0 J T ; @ OK Delete Space Colour System Store Label Madde Yes (Evet) Yes (Evet) (Listeli) Tan mlama P+/P­ dümelerini kullanarak kanal seçebilirsiniz. Beendiiniz Kanal listesini ve P+/P­ dümelerini kullanarak kanal seçebilirsiniz. P+/P­ dümelerini kullanarak kanal seçemezsiniz. & 4 No (Hay r) · Bir baka kanal için ayarlama yapmak isterseniz, 6 ila 14ncü ad mlar tekrar ediniz. 15 Menüden ç kmak için HOME MENU (ANA MENÜ) dümesine bas n z. · mleç; ikinci karaktere geçer. · Girilen karakterleri düzeltmek için, ekranda [ ] ya da [ ]' seçiniz ve daha sonra ENTER (GR) dümesine bas n z. · Geçerli karakteri silmek için, ekranda [Delete (Sil)]'i seçiniz ve daha sonra ENTER (GR) dümesine bas n z. · Geçerli karakter için bir boluk koymak için, ekranda [Space (Boluk)]'u seçiniz ve daha sonra ENTER (GR) dümesine bas n z. Menüden ç kmak için HOME MENU (ANA MENÜ) dümesine bas n z. 5 Ad giriini tamamlamak için, ekranda [OK]'yi seçmek için NOT · Yukar daki prosedür; bir VCR ya da DVD kaydedici gibi tak l kay t donat m na seçilen kanal bilgisini aktar r ve ayarlar. · Elle Ayar; "Label" (Etiket), "Child Lock" (Çocuk Kilidi) ve "Decoder" (Dekoder) seçimlerini yapman za da olanak verir. "Labelling TV channels" (TV kanallar n etiketleme), "Setting Child Lock" (Çocuk Kilidini Ayarlama) ve "Selecting a decoder input terminal" (Dekoder (kod çözücü) giri ucunun seçilmesi) bölümlerine bak n z. 6 28 Tu Temel Ayarlama Ayarlar 4 "Sort" (S rala)y seçiniz ( / · S ralama ekran belirir. Sort 09 01 02 03 04 05 06 07 Programme Entry Search System Colour System Store Label Child Lock Decoder 1 42. Bir film için Daha kolay görüntüleme için görüntü parlakl n düürür 6 "Teletext" (Teletekst)i seçiniz ( / ). 8 Menüden ç kmak için HOME MENU (ANA MENÜ) dümesine bas n z. MOVIE (FLM) GAME (OYUN) USER (KULLANICI) Kullan c ya istedii gibi ayarlar özelletirme olana verir. Her bir giri kayna için modu ayarlayabilirsiniz. PC kayna için Madde Tan mlama STANDARD Normal parlakl kta bir odada yüksek (STANDART) netlikli görüntü için (fabrika varsay lan) USER (KULLANICI) Kullan c ya istedii gibi ayarlar özelletirme olana verir. Her bir giri kayna için modu ayarlayabilirsiniz. 5 Menüden ç kmak için HOME MENU (ANA MENÜ) dümesine bas n z. NOT · "DYNAMIC" (DNAMK)i seçtiyseniz, "Contrast" (Kontrast), "Brightness" (Parlakl k), "Colour" (Renk), "Tint" (Renk Tonu), "Sharpness" (Keskinlik) ve "Pro Adjust" (Ön Ayarlama) seçeneklerini seçemezsiniz; bu menü ögeleri silikleir. 30 Tu Temel Ayarlama Ayarlar PC kayna için Madde Contrast (Kontrast) Brightness (Parlakl k) Red (K rm z ) Green (Yeil) STANDARD 40 0 0 0 0 09 Resim ayarlamalar Seçilen AV Seçimi seçenei için tercihinize göre resmi ayarlay n z (DYNAMIC (DNAMK) d nda). dümesi Daha az kontrast için Daha az parlakl k için Daha zay f k rm z için Daha zay f yeil için Daha zay f mavi için dümesi Daha çok kontrast için Daha çok parlakl k için Daha güçlü k rm z için Daha güçlü yeil için Daha güçlü mavi için 1 HOME MENU (ANA MENÜ) dümesine bas n z. 2 "Picture" (Resim)i seçiniz ( / daha sonra ENTER (GR)). 3 Ayarlanacak bir ögeyi seçiniz ( / daha sonra ENTER (GR)). Picture AV Selection Contrast Brightness Colour Tint Sharpness Pro Adjust Reset Blue (Mavi) NOT · "PureCinema", "Colour Temp" (Renk S ca), "MPEG NR", "DNR", "CTI" ve "DRE" için ayarlamalar yapmak için, 3ncü ad mda "Pro Adjust" (Ön Ayarlama) y seçmek için / dümesine bas n z ve daha sonra ENTER (GR) dümesine bas n z. zleyen prosedürler için, "Pro Adjust" (Ön Ayarlama) bölümüne bak n z. · Tüm ögeler için fabrika ayarlar n geri getirmek için, 3ncü ad mda "Reset" (Yeniden Ayarlama)y seçmek için / dümesine bas n z ve daha sonra ENTER (GR) dümesine bas n z. "Yes" (Evet)i seçmek için / dümesine bas n z ve daha sonra ENTER (GR) dümesine bas n z. PC kayna ya da Ana Galeri için, aa daki ekran belirir. Picture AV Selection Contrast Brightness Red Green Blue Reset STANDARD 40 0 0 0 0 Ön Ayarlama Bu sistem; resim kalitesini eniyiletirme için çeitli gelimi / ilevler salamaktad r. 4 stenen düzeyi seçiniz ( / ). Contrast 1 HOME MENU (ANA MENÜ) dümesine bas n z. 2 "Picture" (Resim)i seçiniz ( / daha sonra ENTER (GR)). 3 "Pro Adjust" (Ön Ayarlama)y seçiniz ( / daha sonra ENTER (GR)). 40 4 Ayarlanacak bir ögeyi seçiniz ( / daha sonra ENTER (GR)). [. . . ] (Bkz sayfa 38. ) ·Enerji Tasarrufu için "Picture Off" (Resim Kapal )y seçip seçmediinizi kontrol ediniz. Bu seçenek seçili durumda iken, ekran; devre d b rak l r: sadece ses ç k vard r. Ekran gösterimini geri getirmek için, i +/i ­ ya da e d nda herhangi bir dümeye bas n z. (Bkz sayfa 34. ) ·Asgari ses düzeyini seçip seçmediinizi kontrol ediniz. [. . . ]

SONY KDL-40EX403 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY KDL-40EX403 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag