Kullanım kılavuzu SONY KDL-46EX503

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY KDL-46EX503 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY KDL-46EX503 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY KDL-46EX503 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY KDL-46EX503 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2884 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY KDL-46EX503 annexe 1 (26574 ko)
   SONY KDL-46EX503 annexe 2 (17896 ko)
   SONY KDL-46EX503 annexe 1 (2296 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY KDL-46EX503

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Afla¤>da gösterilen resimler TV'nizden farkl> olabilir. AKSESUARLAR AV V MO DE PO W ER PO W ER ON /O FF ENER GY SAVIN G TV /RAD LIS T M UT E Q. V IEW FA V MAR K veya ME NU Q. M EN U veya RETU RN IN FO i / EX IT GU ID E MA R FA K V RA TIO AV V MO DE Bu özellik her modelde mevcut de¤ildir. * TV yüzeyindeki leke veya parmak izlerini parlatma bezi ile hafifçe siliniz. Aksi taktir-de tahrifl veya renk solmas> olabilir. Kullan>m K>lavuzu Uzaktan Kumanda Demir Çekirdek Bu özellik her modelde mevcut de¤ildir. PLASMA TV modelleri Güç Kablosu Piller x2 veya x4 Sehpa gövdesi için c>vatalar (sadece 50PS70**/50PS80**/ 42/50PQ35**/42PQ65**/50PS65**) (Bkz. [. . . ] NOT G SONY afla¤>daki kulakl>klar>n kullan>lmas>n> önermektedir. -Mono/Stereo : Nokia : BH501 / Jabra : BT620s / Sony : DR-BT30Q / Philips : SHB7100 / Plantronics : Pulsar590 / Motorola : HT820 / Motorola : S9 / SONY : HBS200 -Yaln>zca Stereo : Logitech : Freepulse-wireless -Yaln>zca Mono : Motorola : H800 / Jabra : BT250v / Jabra : BT2040 / Plantronics : Discovery665 / Nokia : BH-900 / Sony Ericsson : HBH-GV435 / Samsung : WEP500 / SONY: Prada HBM-510 Kulakl>¤>n tampon bellek boyutuna ba¤l> olarak ses gecikmesi söz konusu olabilir. Bluetooth uyumlulu¤u resmi olarak onaylanan stereo/mono kulakl>klar aranabilir ve ba¤lanabilir. G Bluetooth ayg>tlar aras>nda A2DP veya HSP ifllevini destekleyen stereo/mono kulakl>klar ba¤lanabilir. G G Ayn> anda yaln>zca tek bir Bluetooth kulakl>k ba¤lanabilir. nedeniyle kesilen ba¤lant>, otomatik olarak yeniden kurulmaz. <lgili ayg>t ba¤lant>s>n> kurmay> yeniden deneyin. G Kulakl>k çal>fl>rken baz> ifllemler daha yavafl gerçeklefltirilebilir. G Simplink çal>flt>r>l>rken kulakl>¤> kulland>ktan sonra simplink Home Theater (simplink Ev Sinema Sistemi) seçene¤ini belirleseniz de, ünite otomatik olarak Ev Sinema Sistemi hoparlörlerine geçmez. G Kulakl>k ba¤lant>s> sürekli olarak baflar>s>z oluyorsa, ayg>t> bir kez daha efllefltirin. G Mono kulakl>klar>n ses kalitesi, stereo olanlar>nki kadar yüksek de¤ildir. G TV'nin çevresindeki ortam afla¤>daki gibiyse, ayg>t aramas> veya ba¤lant>s> düzgün yap>lamayabilir. -Kulakl>k kapal>ysa, yerinde de¤ilse veya ar>zal>ysa. - Mikrodalga f>r>n, kablosuz LAN, plazma >fl>¤>, gazl> ocak, vb. · Baz> Bluetooth ayg>tlar>nda bir görüntü (JPEG) dosyas>n> TV setine aktaramayabilirsiniz. Harici Bluetooth ayg>t>ndan Öüzik dinleme Harici Bluetooth ayg>t>ndan TV'ye al>nan müziklerin dinlenmesiyle ilgili ayr>nt>lar için ilgili ayg>t>n kullan>c> k>lavuzuna bak>n. Harici ayg>t olarak A2DP özelli¤ini destekleyen Bluetooth ayg>t> kullanmal>s>n>z · Baz> Bluetooth ayg>tlar>nda ise, TV hoparlör sisteminden müzik dinleyemeyebilirsiniz. TV'ye Dönmek için · Ses düzeyini ayarlamak için + veya - dü¤mesine bas>n. · Sesi kapatmak isterseniz MUTE (SESS<Z) dü¤mesine bas>n. · Normal TV görünümüne dönmek için RETURN (GER< DÖN) dü¤mesine bas>n. !NOT G G Bluetooth kulakl>¤> kullan>rken müzik dinleyemezsiniz. Görüntü dosyas> al>rken müzik dinleyemezsiniz. 95 USB C<HAZINI KULLANMAK <Ç<N G 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42SONY21**, 32/37/42SONY33**, 19/22/26SONY31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3*** modellerinde USB ifllevini kullanmak mümkün de¤ildir. USB cihaz>n> ba¤larken Bir USB cihaz> takt>¤>n>zda, otomatik olarak bu aç>lan menü görüntülenir. Menu (Menü), EPG veya Schedule (Zamanlama) listesi içeren OSD (Ekran Üstü Gösterim) etkinlefltirildi¤inde "AÇILAN MENÜ" görüntülenmez. Aç>lan menü görüntülenmezse, USB menüsünden Music List (Müzik Listesi), Photo List (Foto¤raf Listesi) veya Movie List (Film Listesi) ö¤esini seçebilirsiniz (yaln>zca, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**). USB cihazda, yeni bir klasör ekleyemez veya mevcut klasörü silemezsiniz. 1 USB cihaz>n> TV'deki USB IN jak>na tak>n. · Yaln>zca foto¤raf (JPEG), müzik (MP3) ve film (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP) (yaln>zca, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**) dosyalar> desteklenir. USB haf>za kart> USB cihaz>n> ç>kar>rken USB cihaz>n> ç>karman önce USB Ç>kar menüsünü seçiniz. 2 USB C<HAZINI KULLANMAK <Ç<N FOTO L<ST. 'ni veya MÜZ<K L<ST. 'ni veya F<LM L<ST. 'ni(sadece 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**). 1Q. MENU 2 OK USB Ç>kar'> seçiniz. 3 FOTO L<ST. MÜZ<K L<ST. F<LM L<ST. OK USB cihaz>n> kullan>rken dikkat edilmesi gerekenler Sadece bir USB depolama cihaz> tan>nabilir. USB depolama cihaz> bir USB hub'> ile ba¤lanm>flsa cihaz tan>namaz. [. . . ] Gönderim [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Kilit kodu ­ Bkz. Girifl seçimi (Komut: x b) (Ana Resim Girifli) Ana resim için girifl kayna¤>n> seçmek için. Gönderim [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Yap>s> MSB 0 23. Arka Plan Ifl>¤>n>n Kontrolü (Komut: m g) (sadece LCD TV) Arka Plan Ifl>¤>n> kontrol etmek için. [. . . ]

SONY KDL-46EX503 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY KDL-46EX503 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag