Kullanım kılavuzu SONY KDL-46V4000

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY KDL-46V4000 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY KDL-46V4000 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY KDL-46V4000 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY KDL-46V4000 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (18782 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY KDL-46V4000 annexe 5 (18736 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 6 (9462 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 7 (18166 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 8 (9458 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 1 (18785 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 9 (9472 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 2 (18815 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 3 (9512 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 4 (18176 ko)
   SONY KDL-46V4000 (4714 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 1 (32390 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 2 (4716 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 3 (32398 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 4 (4719 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 5 (32477 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 6 (9378 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 7 (9512 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 8 (4555 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 9 (31472 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 10 (4709 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 11 (32336 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 12 (9462 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 13 (4618 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 14 (31400 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 15 (9458 ko)
   SONY KDL-46V4000 annexe 16 (9472 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY KDL-46V4000

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] "BRAVIA"veBRAVIASony Corporation'unticarimarkalaridir. Dijital TV fonksiyonu hakkinda · DigitalTV( )ileilgiliher fonksiyon, sadeceDVB-T (MPEG2veH. 264/MPEG4AVC) dijital yer sinyallerin yayinlandii ülkelerdevebölgelerdeçaliir. · ButelevizyonsetiDVB-T spesifikasyonlarina uymasina ramen, gelecektekiDVB-Tdijital yerden yayinlara uyumluluu garantiedilemez. · BaziDijitalTVfonksiyonlaribazi ülkelerde/alanlardamevcut olmayabilir Buürün, SonyCorporation tarafindan, 1-7-1Konan Minato-kuTokyo, 108-0075 Japonya'daimaledilmitir. EMC veürüngüvenliiiçinYetkili TemsilciSonyDeutschland GmbH, HedelfingerStrasse61, 70327Stuttgart, Almanya'dir. Servisvegarantiileilgiliher türlü konu için lütfen ayri olarak verilenservisveyagaranti belgelerinebakiniz. 2 TR çindekiler Balarken 4 Güvenlik bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Televizyonun ön panelindeki Standby (bekleme) göstergesi kirmizi renkten yeil renge döner. : : Amaç Mevcutprogramiçintavsiyeedilenen küçükya(4'ten18'ekadar) EbeveynKilidi Ek ilemler Yapilacak ilem Sesi ayarlamak için 2+(arttir)/-(azalt) dümesine basiniz. Giriler DTV ATV AV1 AV2 S-VIDEO (AV1) PC HDMI YPBPR (PC) Kanallistesindenbir kanal seçmek için 3 dümesine basiniz. Kanallistesinden istenilen kanali seçmek için F/f dümelerine basiniz, dahasonra3 dümesine basiniz. sayfa15. Favori listesini seçmek için 12 TR Teletexte eriim için Analogmoddaiken, /dümesinebasiniz. / dümesineherbastiinizda, göstergedöngüsel olarakaaidakigibideiir: ResimveTeletextpTeletextp TeletextYok (Teletextserviceservisindençiki). · Birsayfaseçmekiçin, numaralidümelereveya · Birsayfayidondurmakiçin, M/[ dümesine basiniz. · Gizlibilgilerigörüntülemekiçin, U/m dümelerinebasiniz. · Eerbirsayfaninaltindaaltsayfalarvarsave otomatikkaydirmaiçinbeklemekistemiyorsaniz, öncekisayfalariçinGdümesinevesonraki sayfalariçingdümesinebasiniz. · Textibirsayfadaikiaamadageniletmekiçin ZOOMdümesineikikezbasiniz;ilkbasma ilemisayfaninüstyarisinigeniletecektirve ikincibasmailemiisesayfaninaltyarisini geniletecektir. LetterBox (Mektup Zarfi) Sinemaskopyayinlari doruorantilarda görüntüler. c/Cdümesinebasiniz. Altyazi Sinemaskopyayinlari ekrandaaltyazilarla görüntüler. TV'nin zlenmesi Panorama z · Textsayfasininaltindadörtrenklikisim görüntülendiinde, Fastextözelliimevcutdemektir. Fastext(hizlitext), sayfalarahizlivekolayerimenizi salar. Sayfayaeriimiçinilgilirenklidümeyebasiniz. Otomatik Konvansiyel4:3 yayinlaribirgeni ekranefektibenzetimi ilegörüntüler. 4:3 görüntüsü, ekrani kaplayacakekilde uzatilir. Yayinsinyalinegöreuydurmakiçinekran formatiniotomatikolarakdeitirir. Ekran formatini manuel olarak deitirmek için stediinizekranformatiniseçmekiçinN dümesineardardabasiniz. Genel tarama: Kapali Bumodseçildiinde, yüksekçözünürlüklü resimlerkirpilmazveorijinalboyutlarinda görüntülenir. Resminüstvealtkisimlarikesilebilir. Geni Geniekran(16:9) yayinlaridoru orantilardagörüntüler. ? · Sinyalebaliolarak, baziekranformatlari seçilemeyebilirler. · Resminüzerindekivealtindakibazikarakterlerve/veya harfler"Panorama"modundagörünmeyebilir. 14:9 14:9ebatliyayinlari doruorantilarda görüntüler. Sonuç olarak, siyahçerçeve alanlariekranda görülebilir. 4:3 Konvansiyel4:3 yayinlari(örnein geniekranolmayan televizyongörüntüsü) doruorantilarda görüntüler. 13 TR Dijital Elektronik Program Rehberinin (EPG) Kullanimi Servis Tipi DTV Basil Brush(Now) 27 Feb 2009 Wed 27 Feb 11:21 11:00 11:30 1 Dijital modda, L GUIDE dümesine basiniz. 1 BBC ONE 2 BBC TOW 3 ITV 1 4 five 5 Channel 4 6 BBC THREE 7 BBC FOUR 8 ITV 2 9 NRK2 Önceki Gün Ayarla 11:00 11:30 12:15 13:00 13:25 14:00 14:50 15:10 15:40 Basil Brush Secret Agent Trisha Deal or no Deal International Blows Carry On Up The Khyber ER Sally Jessy Countdown Hatirlatma Listesi Bilgi Hatirlatma MENU 2 Aaidaki tabloda gösterilen veya ekranda görüntülenen ilemlerden istediinizi yapiniz. Sonraki Gün Seç Çiki Bufonksiyon, baziülkelerdekullanilmayabilir. Amaç Birprograminizlenmesi Yapilacak ilem BirprogramiseçmekiçinF/fdümelerinebasiniz, dahasonra3 dümesine basiniz. EPG'yikapatmakiçin Mevcutprogrambilgisiniveönceki veyasonrakigünlerinprogrambilgisini görüntülemekiçin LGUIDEdümesinebasiniz. 1 Programbilgisinigörüntülemekistediinizkanaliseçmekiçin F/fdümelerinebasiniz, dahasonrag dümesine basiniz. 2 Öncekigününprogrambilgisinigörüntülemekiçinkirmizi dümeyebasinizvesonrakigününprogrambilgisinigörüntülemek için yeil dümeye basiniz. 3 ProgrambilgisibaliklariniseçmekiçinF/f dümelerine basiniz, dahasonradetaylariçinU/Y dümelerine basiniz. · TV'ninUSBcihazindakiverilerideerlendirmesiesnasinda, · · · · · Baliolancihazdaoynatmafonksiyonunubalatiniz. Balicihazdangelengörüntüekrandagörünür. Otomatik olarak balanmi bir VCR için Analogmoddaiken, videokanaliniseçmekiçin, PROG +/- dümesineveyasayidümelerine basiniz. aaidakitalimatlarariayetediniz: -TV'yiveyabaliolanUSBcihazinikapatmayiniz. Sony, herhangibirbalicihazveyaTV'demeydanagelenbir arizanedeniylekayitcihazindakiverilerinzarargörmesinden veyakaybedilmesindensorumlututulmaz. USBoynatimiaaidakifotorafdosyasiformatlariiçin desteklenmektedir: -JPEG(DCFveyaExifuyumlu". jpg"uzantiliJPEGdosyalari). USBoynatimiaaidakimüzikdosyasiformatlariiçin desteklenmektedir: -MP3(telifhakkiolmayan". mp3"uzantilidosyalar). SabitbirSonydijitalfotorafmakinesibaladiinizda, fotoraf makinesininUSBbalantisini"Otomatik"veya"YiinBellek" modunaayarlayiniz. USBbalantimoduhakkindadetayli 18 TR bilgiiçin, dijitalfotorafmakinenizilebirlikteverilentalimat kitapçiinabakiniz. · UygunUSBcihazlarihakkindakigüncelbilgileriçinaaidaki websitesinebakiniz. http://support. sony-europe. com/TV/compatibility/ - Fotorafi döndürme Bu fonksiyon, fotoraflari 90° döndürmenizi salar. Bir fotorafi görüntülemek için - Slayt Gösterisi Çoklu fotoraflari seçerek bir slayt gösterisi oluturabilirsiniz. Her fotoraf belirlediiniz süre boyunca ekranda kalir ve daha sonra sonraki fotoraf görüntülenir. 1 Fotorafi oynatilirken 90° döndürmek için G/g dümelerine basiniz. HDMI Kontrolü'nün Kullanimi 1 Fotoraf seçme. Fotorafi bali bulunan bir USB cihazindan veya önceden belirlenmi bir resim klasöründen seçebilirsiniz. sayfa 18. 2 Seçili fotoraf görüntülenirken MENU dümesine basiniz, daha sonra F/f dümelerine basarak (Ayarlar) seçimini yapiniz ve 3 dümesine basarak onaylayiniz. HDMIkontrolüfonksiyonu, cihazlarinHDMI tarafindantanimlanmiHDMICEC(Tüketici ElektronikleriKontrolü)vasitasiylabirbirlerini kontroletmelerinisalar. Birbirlerinikontroletmelerinisalamakiçin, bir TVvebirDVDkaydedicigibiSonyHDMIuyumlu cihazlariHDMIkablolarivasitasiylaharddiskveses sisteminebirliktebalayabilirsiniz. [. . . ] Bufonksiyon"Açik"olarakayarlandiinda, HDMI-kontroluyumlucihazkapanir(televizyon kapandiindada). Bufonksiyon"Açik"olarakayarlandiinda, televizyonaçilir(HDMI-kontroluyumlucihaz açildiindada). Otomatik Kapama Otomatik TV Açma 28 TR Cihaz Listesi Güncelleme "HDMICihazListesi"olutururveya günceller. Enfazla11HDMI-kontroluyumlu cihazbirliktebalanabilir. Tekbirsokete enfazla5cihazbalanabilir. "HDMICihaz Listesi"niHDMI-kontroluyumlucihazin balantilariniveyaayarlarinideitirdiinizdede güncelleyebilirsiniz. BaliolmayanHDMI-kontroluyumlucihazlari görüntüler. HDMI Cihaz Listesi Dekoder Ayarlari (AV1) BirkayitcihaziüzerindendirekolarakAV1scartkonnektörünebalibirifre çözücükullanildiinda, ifrelikanaliseyredebilmenizivekaydedebilmenizi salar. Çocuk Kilidi Sistem Kilidi Bufonksiyon"Açik"olarakayarlandiinda, kullaniciKanalAyarlarimenüsünün altindakiOtomatikarama, DijitalManuelArama, AnalogManuelAramaveProgram tablosumenülerinegirmekistediindebirifreistenecektir. ? PIN Giri · ÇocukKilidimenüsününifresifabrikada"9999"olarakatanmitir. stediiniztakdirdebunu deitirebilirsiniz. 13dümesinebasiniz. 3Aama2'degirilenPINkodunugirmekiçinnumaralidümelerebasiniz. [. . . ]

SONY KDL-46V4000 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY KDL-46V4000 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag