Kullanım kılavuzu SONY UWA-BR100

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY UWA-BR100 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY UWA-BR100 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY UWA-BR100 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY UWA-BR100 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1206 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY UWA-BR100 annexe 1 (1349 ko)
   SONY UWA-BR100 (288 ko)
   SONY UWA-BR100 (1357 ko)
   SONY UWA-BR100 (289 ko)
   SONY UWA-BR100 annexe 2 (1349 ko)
   SONY UWA-BR100 DATASHEET (149 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY UWA-BR100

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] - Havalandirma yuvalarindan kasaya herhangi bir nesne veya sivi girmemesine dikkat edin. Böyle bir durum oluflursa, alicinizi prizden çekin ve saticiniza baflvurun. - Aliciya kablo takarken veya kablolarini sökerken, daima alicinin prizden çekili olmasina dikkat edin. Güç ba¤lantisi Aliciyi prize takmadan önce, ana güç kayna¤i voltajinin alicinin arka tarafinda belirtilen voltaj de¤erine uygun olup olmadi¤ini kontrol edin. [. . . ] - <lgili kanali görüntülemek için <OK> (TAMAM) tufluna basin. Dikkat: Seçili kanal EPG verileri sa¤lamiyorsa, 'Bilgi yok' mesaji görüntülenir. Verilerin görüntülenmesi bir kaç saniye alabilir. Rehber'den kayit zamanlayicisi ayarlamak için: - Geçerli olarak seçili program için bir kayit zamanlayicisi ayarlamak için bir kez <Kirmizi> renkli tufla basin. Rehber'den animsatici ayarlamak için: - Geçerli olarak seçili program için bir animsatici ayarlamak için <Yeflil> renkli tufla basin. Önceki veya sonraki kanal bilgilerini kontrol etmek istiyorsaniz, lütfen uzaktan kumandadaki uveya i tufluna basin. 7. 3 Kanal Yöneticisi Kanal Yöneticisi ifllevi kanal listenizi (Kanal HAVUZU) düzene sokmak ve favori kanal listelerinizi oluflturmak ve düzenlemek için kullanilir. Dikkat: <TV/RADIO> (TV/RADYO) tufluna basarak, TV kanal listeleri ile Radyo kanali listeleri arasinda geçifl yapin. Radyo Kanal Yöneticisi, TV Kanal Yöneticisiyle ayni özelliklere sahiptir. Menüden Kanal Yöneticisi ö¤esini seçin ve içerisinde Kanal HAVUZU ve Favori Kanallar seçene¤i bulunan Kanal alt menüsüne eriflmek için <OK> (TAMAM) tufluna basin. MENÜ 23 Türkçe Doc_UWA-BR100_Turc. qxd 18/10/04 15:13 Page 24 7. 3. 1 Kanal Havuzu Kanal HAVUZU ö¤esini seçin ve <OK> (TAMAM) tufluna basarak, Kanal Havuzu ekranini açin. Türkçe 24 MENÜ Bu ekranda, flunlari yapabilirsiniz: o o o o kanal listesinden kanal silme, kanallari liste içerisinde farkli yerlere taflima, kanallari kilitleme, kanallari siralama. 7. 3. 1. 1 Kanal Havuzundan kanal silme Sil özelli¤i bir kanali kalici olarak silmek için kullanilir. - Bu özelli¤i etkinlefltirmek için, uzaktan kumandadaki <Kirmizi> renkli tufla basin. Silmek istedi¤iniz kanalin üzerine gelip, <OK> (TAMAM) tufluna basarak seçin. - Seçimi iptal etmek için tekrar <OK> (TAMAM) tufluna basin. Kanalin silinmesi ekrandan çikti¤inizda gerçekleflir. Ekrandan çikti¤inizda, sizden yapilacak de¤ifliklikleri onaylamaniz istenir. Dikkat: silinen kanallar yeniden kanal aramasi yapilmadan geri yüklenemez. 7. 3. 1. 2 Kanal Havuzunda kanallari taflima Tafli özelli¤i kanalin liste içerisindeki yerini de¤ifltirmek için kullanilir. - Bu özelli¤i etkinlefltirmek için, uzaktan kumandadaki <Yeflil> renkli tufla basin. - VCR veya DVD kayit cihazinda kayit ifllemini etkinlefltirmeniz gerekir (VCR veya DVD kayit cihazinin kullanici kilavuzuna bakin). 7. 5. 1 Kayit zamanlayicisi Zamanlayici alt menüsünden Kayit Zamanlayicisi ö¤esini seçin veya Kayit ekranina eriflmek için uzaktan kumandadaki <TIMER> (ZAMANLAYICI) tufluna basin. Kayit zamanlayicisini etkinlefltirmek için: - Afla¤idaki seçenekler için de¤erler belirleyin: · Zamanlayici sayisi: zamanlayiciyi tanimlamak için kullanilir. Kullanmak istedi¤iniz zamanlayiciya karflilik gelen sayiyi seçin. · Kanal Adi uveya i tuflunu kullanarak, kaydetmek istedi¤iniz programin yayinlandi¤i kanali seçin. Dikkat: Buna alternatif olarak, mevcut kanallarin listesini görüntülemek için, Kanal Adi ö¤esi iflaretliyken <OK> (TAMAM) tufluna basin. Bunun ardindan istedi¤iniz kanalin üzerine gelin ve <OK> (TAMAM) tufluna basarak kanali seçin. · Zamanlayici Tipi Her gün bir kez kayit yapmak için Günlük, haftada bir kayit yapmak için Haftalik, ayda bir kayit yapmak için Aylik veya belirlenen saatte kayit yapmak için Bir defa ö¤esini seçin. Zamanlayiciyi iptal etmek için, Devre difli birak ö¤esini seçin. - Zamanlayici türüne ba¤li olarak, flunlari yapin: · Ay: Ocak için 1, fiubat için 2, vb. , ve bir kez kayit yapmak için uveya i tufluna basin. · Gün: Tek veya aylik kayitlar için uveya i tuflunu kullanarak, bir gün seçin. · Bafllangiç saati: Varsayilan saati 10 dakikalik araliklarla de¤ifltirmek için uveya i tuflunu veya sayisal tufllari kullanarak bir bafllangiç saati seçin. · Bitifl Saati: Varsayilan saati 10 dakikalik araliklarla de¤ifltirmek için uveya i tuflunu veya sayisal tufllari kullanarak bir bitifl saati seçin. - Onaylamak için <OK> (TAMAM) tufluna basin. MENÜ 27 Türkçe Doc_UWA-BR100_Turc. qxd 18/10/04 15:13 Page 28 Dikkat: kayit zamanlayicisi etkinken, dijital kanallari de¤ifltiremezsiniz, ama <TV/STB> tuflunu kullanarak analog TV'ye geçebilir ve analog yayin yapan kanallar arasinda gezinebilirsiniz. Türkçe 28 MENÜ 7. 5. 2 Hatirlatici Belirli bir program için animsatici kurdu¤unuzda, alici o program bafllarken bir uyari mesaji gönderir ve animsatici mesajini kabul ederseniz, otomatik olarak do¤ru kanala geçer. [. . . ] Aliciyi kullanmayla ilgili sorunlarla karflilaflmaniz durumunda, lütfen bu Sorun Giderme bölümü de dahil olmak üzere, bu kilavuzdaki ilgili bölümlere göz atin. Sorun giderilemezse, ürün satifl noktasini veya müflteri hizmetleri temsilcisini arayin. Sorun Sebep Çösüm Ön panel ekraninin ifli¤i yanmiyor. Bozuk güç kayna¤i Güç kablosunun do¤ru takilip takilmadi¤ini kontrol edin. Bu kabloyu çikartin ve yerine oturmasina dikkat ederek yeniden takin. Duvardaki prizde elektrik olup olmadi¤ini kontrol edin. Ses veya görüntü yok ama ön paneldeki kirmizi iflik yaniyor. [. . . ]

SONY UWA-BR100 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY UWA-BR100 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag