Kullanım kılavuzu SONY XR-4200R

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY XR-4200R kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY XR-4200R kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY XR-4200R kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY XR-4200R : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1966 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY XR-4200R INSTALLATION GUIDE (262 ko)
   SONY XR-4200R (1518 ko)
   SONY XR-4200R annexe 2 (258 ko)
   SONY XR-4200R Installation Guide (179 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY XR-4200R

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] TRAF·RDS tuµu Ksa süreli basma: Trafik yaynn açma / kapatma Uzun süre basma: RDS konfor özelliini açma / kapatma. 9 : ; < Tuµ blou 1 - 6 DIS tuµu Ksa süreli basma: Saatin ksa süreli gösterilmesi. SRC tuµu Radyo, CD/MP3, CD deiµtirici (eer balanmµsa) ve AUX arasnda kaynak seçimi. tuµu, CD'yi cihazdan çkartmak için kullanlr (sadece kumanda paneli açkken görünür). FRANÇAIS ENGLISH ÇNDEKLER Uyarlar ve aksesuarlar . . . . . . . . . 6 Tanma amaçl çalnma süresi ayar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Konturlu CD'ler (Shape CD'leri) çalmak için uygun deildir. CD sürücüsünün uygun olmayan CD'ler dolaysyla hasar görmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk alnmaz. Kusursuz bir fonksiyon salamak için, sadece Compact Disc Logolu CD'leri kullannz. Kopyalama korumas olan CD'ler çalma zorluklarna yol açabilirler. Blaupunkt, kopyalama korumas olan CD'ler için bir garanti veremez. Bu cihaz ile, audio CD'leri dµnda, MP3 müzik dosyalarnn bulunduu CD'leri de çalabilirsiniz. Bunun için "MP3 modu" bölümünü okuyunuz. Not: CD yerine taklmadan önce araç konta açlmamµsa, çalmaya baµlamas için önce 1 numaral tuµ ile cihaz açmalsnz. Eer halen sürücü içinde bir CD varsa, göstergede "CD" görününceye kadar, SRC tuµuna ; arka arkaya basnz. Çalma iµlemi, kesilmiµ olduu yerden baµlar. DEUTSCH CD modu Kumanda panelini, yerleµmesi CD modunun baµlatlmas Eer sürücü içinde CD yoksa, tuµuna 2 basnz. CD'yi, yazl ksm yukarya bakacak µekilde, kuvvet uygulamadan, bir direnç hissedinceye kadar CD yuvasna sürünüz. Kumanda panelini, yerleµmesi hissedilinceye kadar, hafif bir bastrma ile kapatnz. Bilgiler ve uyarlar: Dµar itilmiµ olan CD, yaklaµk 10 saniye sonra otomatik olarak tekrar içeri çekilir. Cihaz kapalyken veya baµka bir ses kayna aktifken (dinlenilirken) de CD'yi dµar çkartabilirsiniz. CD modunda trafik duyurusu CD modunda trafik anonslarn almak isterseniz, TRAF·RDS tuµuna 8 basnz. Eer göstergede trafik skµkl simgesi gösterilirse, trafik duyurularnn öncelii devrededir. Bunun için "Trafik yayn" bölümünü okuyunuz. 19 MP3 MODU MP3 modu Bu oto radyosunda MP3 müzik dosyalar içeren CD-R ve CD-RW disklerini de çalabilirsiniz. D01 D02 D03 T001 T002 T003 T004 T005 T001 T002 T003 T004 T005 T006 D04 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 T008 T009 T010 T011 MP3 CD'nin hazrlanmas CD kaydedicisinin, CD kaydetme yazlmnn ve boµ CD'nin kombinasyonu dolaysyla CD'lerin çalnabilirliinde problemler ortaya çkabilir. Kendi kaydettiiniz CD'lerde problemler ortaya çktnda, boµ CD konusunda bir baµka üreticiye veya bir baµka renk boµ CD'ye geçmelisiniz. Dizin saysna baklmakszn, bir CD üzerindeki azami 999 MP3 dosyas iµlenebilir; bir dizin içinde azami 255 dosya olabilir. D i z i n l e r B a µ l k · d o s y a l a r Her dizin PC ile adlandrlabilir. Dizinlerin ve parçalarn/dosyalarn adlandrlmasn CD kayt yazlmna göre yapnz. Not: Listeleri veya parçalar / dosyalar isimlendirirken sesli harflerin üzerine nokta koymaktan ve özel karakterlerden kaçnmalsnz. Dosyalarnzn doru sralanmasna önem veriyorsanz, dosyalarnz alfanümerik olarak (alfabeye göre) düzenleyen bir kaydetme, yani yakma yazlm kullanmanz gereklidir. Eer yazlmnz bu fonksiyona sahip deil ise, dosyalarnz manüel olarak da düzenleyebilirsiniz. [. . . ] Ayar iµlemi bittiinde, MENU tuµuna 7 iki kez basnz. Not: 32 DI SES KAYNAKLARI Dµ ses kaynaklar CD deiµtirici yerine, Line çkµl baµka bir harici ses kayna kullanabilirsiniz. Örnein µu kaynaklar balanabilir: Taµnr CD çalar, MiniDisc çalar ya da MP3 çalar. Dµ kaynaklarn balants için bir adaptör kablosu gereklidir. Bu kabloyu (Blaupunkt no. : 7 607 897 093) yetkili Blaupunkt satcnz üzerinden tedarik edebilirsiniz. TEKNK VERLER Amplifikatör Çkµ gücü: 4 x 25 Watt Sinüs DIN 45 324'e göre 14. 4 V'ta 4 x 45 Watt azm. [. . . ]

SONY XR-4200R KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY XR-4200R kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag