Kullanım kılavuzu SONY XR-C5110R INSTALLATION GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY XR-C5110R kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY XR-C5110R kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY XR-C5110R kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY XR-C5110R INSTALLATION GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (360 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY XR-C5110R (980 ko)
   SONY XR-C5110R annexe 1 (357 ko)
   SONY XR-C5110R Installation Guide (129 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY XR-C5110RINSTALLATION GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 17 RDS Konfor fonksiyonu (AF, REG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Frekans bandnn / stasyon kayt alannn seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Yayn alnabilir olan istasyonlarn tanma amaçl çalnmas (SCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Tanma amaçl çalnma süresi ayar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] "TRAFFIC INFO ON" ya da "TRAFFIC INFO OFF" ayar görüntülenene kadar ekrandaki "TRAFFIC" dokunmatik tuµuna 5 basnz. Uyar: G Bir trafik duyurusu srasnda TA menüsü gösterilir. O andaki trafik duyurusunu kesmek için, Ekrandaki "TA EXIT" dokunmatik tuµuna 5 basnz. Trafik duyurularnn önceliini genel olarak devreden çkarmak istediinizde, Ekrandaki "TA OFF" dokunmatik tuµuna 5 basnz. Uyar: u durumlarda bir uyar sesi duyarsnz, G Bir trafik yayn dinlenirken, istasyonun yayn bölgesi dµna çklrsa. G Eer bir CD dinlerken ayarlanan trafik yayn istasyonu bölgesi dµna çklrsa ve bunun üzerine devreye giren otomatik arama yeni bir trafik yayn istasyonu bulamazsa. G Bir trafik yayn istasyonundan, trafik yayn olmayan baµka bir istasyona geçilirse. Bu durumlarda ya trafik yayn önceliini kapatnz ya da trafik yaynl bir istasyona geçiniz. Trafik duyurularnn ses µiddetinin ayarlanmas MENU 9 tuµuna basnz. "VOLUME" gösterge sembolüne "TRAFFIC" gösterge sembolüne stenen ses µiddetini, ses µiddeti ayarlaycs 2 ile ayarlaynz. sahip dokunmatik tuµa 5 basnz. sahip dokunmatik tuµa 5 basnz. Menüyü terk etmek için, Joystick'te OK 8 ksmna veya MENU tuµuna 9 basnz. 23 CD MODU CD modu Bu cihaz ile, çap 12 cm olan piyasadan temin edilen CD'leri çalabilirsiniz. CD-R ve CD-RW diye adlandrlan ("kendi kaydettiiniz" CD'ler) CD'ler, genelde çalnabilir. Boµ CD'lerin kalitelerinin farkl olmasndan dolay, Blaupunkt kusursuz bir fonksiyonu salamak için hiç bir garanti veremez. CD metninin, her parça deiµiminde ekrann en alt satrnda hareketli yaz olarak gösterilmesini salayabilirsiniz. Taklan CD'de herhangi bir CD metni mevcut deilse, CD metin fonksiyonu devredeyken, ekranda ksa bir süre için "NO TEXT" görüntüsü belirir. CD metninin açlmas / kapatlmas REPEAT (tekrar) fonksiyonunu sona erdirme "REPEAT" gösterge sembolüne sahip dokunmatik tuµa 5 tekrar basnz. "REPEAT OFF" sembolü ekranda ksa süreli olarak gösterilir. Oynatma normal devam eder. Parçalarn tanma amaçl çalnmas (SCAN) CD'nin tüm parçalarn ksa bir süre dinleyebilirsiniz. Joystick'i OK 8 iki saniyeden daha uzun süre basl tutun. Ekranda "CD TEXT ON" ya da "CD TEXT OFF" görüntülenene kadar ekrandaki "TEXT" dokunmatik tuµuna 5 basnz. 25 CD MODU Hareketli yaznn ayarlanmas CD metninin, ekrann en alt satrnda hareketli yaz olarak görüntülenmesini salayabilirsiniz. Kayar CD metninin açlmas / kapatlmas "SCROLL ON" ya da "SCROLL OFF" (hareketli yaz açk) görüntülenene kadar ekrandaki "SCROLL" dokunmatik tuµuna 5 basnz. MP3 MODU MP3 modu Bu oto radyosunda MP3 müzik dosyalaryla CD-R ve CD-RW disklerini de çalabilirsiniz. MP3-CD'nin hazrlanmas CD kaydedicisinin, CD kaydetme yazlmnn ve boµ CD'nin kombinasyonu dolaysyla CD'lerin çalnabilirliinde problemler ortaya çkabilir. Kendi kaydettiiniz CD'lerde problemler ortaya çktnda, boµ CD konusunda bir baµka üreticiye veya bir baµka renk boµ CD'ye geçmelisiniz. CD üzerine bir kayttan (session) fazla yazdnzda, sadece birinci kayt tannr. Her listede, her birisi tek olarak seçilebilen 254 tek müzik parças ve alt liste bulunabilir. [. . . ] Mesaj girdikten sonra, menüyü terk etmek için Joystick'in 8 OK ksmna veya MENU 9 tuµuna basnz. Ayarlar kaydedilir. 42 SER NUMARASININ Seri numarasn görüntüleme Cihazn seri numarasn ekranda görüntüleyebilirsiniz. "VARIOUS" gösterge sembolüne sahip dokunmatik tuµa 5 basnz. Cihazn seri numaras ekrann en üst satrnda görüntülenir. [. . . ]

SONY XR-C5110R KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY XR-C5110R kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag