Kullanım kılavuzu SONY XR-C5120R

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY XR-C5120R kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY XR-C5120R kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY XR-C5120R kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY XR-C5120R : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1450 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY XR-C5120R INSTALLATION GUIDE (360 ko)
   SONY XR-C5120R (980 ko)
   SONY XR-C5120R annexe 2 (357 ko)
   SONY XR-C5120R Installation Guide (129 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY XR-C5120R

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] · Art ve eksi kablolarnn kesiti 1, 5 mm2'den daha küçük olmamaldr. · Araç fiµini Chicago IVDM-7002 model cihaznza balamaynz!· Sizin aracnzn modeline uygun adaptör kablosunu yetkili Blaupunkt satclarndan temin edebilirsiniz. · Aracnzn modeline göre, aracnz buradaki açklamalardan farkl olabilir. [. . . ] · Aracnzn modeline göre, aracnz buradaki açklamalardan farkl olabilir. Montaj veya balant hatas ve bunun sonucunda oluµan hasarlar için herhangi bir sorumluluk üstlenmiyoruz. Buradaki açklamalar yapacanz montaja uymuyorsa, lütfen Blaupunkt yetkili satcsna, aracnzn üreticisine danµnz ya da müµteri danµma hattmz araynz. · Chicago IVDM-7002 aµadaki donanmlara sahip araçlar için uygundur: - 11 V -14, 4 V akümülatör gerilimi - Eksi kutup araç gövdesine bal Montaj 1. Hatal balantlar ve sonuçlar için hiçbir sorumluluk üstlenmiyoruz!2 Devreye sokma art balants (mavi) Ek devreye sokma art çkµ. 3 Navi ses kesme (turuncu) Bir navigasyon anonsu esnasnda audio kaynann sesinin kapatlmas için kumanda balants. 4 Devreye sokma art balants (kahverengi/beyaz) Ek devreye sokma art çkµ 5 Orta hoparlör + (siyah) 6 Orta hoparlör - (siyah/yeµil) Gösterge panelinin orta ksmnda balanan ek hoparlör. 7 Amplifikatör devreye sokma art balants (mavi/beyaz) Bal bir amplifikatör için devreye sokma art çkµ 8 Geri vites µ balants Kablo ucu, araca özel adaptör kablosuna ilave edilmiµtir ve gerektiinde A hücresinde 3. pime taklmaldr. 1. 3 Orta hoparlör Orta hoparlör balants iki siyah hat 5 ve 6 üzerinden yaplr (bkz. Fann çkµ deliinin önünün kapatlmamasna dikkat ediniz. Tuner (radyo) ünitesini monitör ünitesine balamak için, balant kablosunu kullannz (bkz. ekil 2). 2. 3 Mesnedin montaj Bu Chicago IVDM-7002 cihaznn teslimat kapsamndaki mesnet, DIN araba radyosu boµluu 182 x 53 x 180 mm olan ve sabitleme uçlarnn bulunduu alanda gösterge paneli kalnl 1-20 mm kadar olan araçlara monte etme iµlemini mümkün klar, Montaj 5. Amplifikatör balants Tuner / Amplifikatör kutusunda, ek bileµenlerin balanabilmesi için farkl giriµ ve çkµlar vardr (bkz. balant soketleri : CD deiµtirici balants ; Kumanda paneli balants < Dijital çkµ (out) balants = Audio / video giriµi NAVI > Audio / video giriµi AUX 1 ?Audio / video çkµ 1 @ Amplifikatör çkµ orta hoparlör A Ön amplifikatör çkµ B Radyo anteni giriµi C Audio / video giriµi AUX 2 D Audio / video çkµ 2 E Ön amplifikatör çkµ Subwoofer F Balant kablosu 7 607 001 605 üzerinden IVSC-5502 veya IVSC3302 için balant Balant, ilgili Blaupunkt aksesuarlar ile yaplmaldr. TravelPilot balants 6. 1 Video balants TravelPilot video çkµn bir balant kablosu 7 607 001 602 (4 m) veya 7 607 001 601 (1, 5 m) ve adaptör kablosu 8 619 002 421 üzerinden kumanda panelindeki giriµe balaynz (bkz. Geri sürüµ kameras 7. 1 Geri vites µ balants Geri vites µn, araca özel adaptörün A hücresinin 3 numaral pimine balaynz (bkz. Geri vites takldnda, Chicago IVDM-7002 otomatik olarak dier moda geçer. 6. 2 Audio balants Adaptör kablosunu 8 619 002 600 TravelPilot ünitesinin D hücresine sokunuz ve audio giriµine = balaynz (sol veya sa). Adaptör kablosunun serbest hattn, 8 619 002 597 adaptör kablosunun navigasyon sesini kapatma 3 hattna balaynz (bkz. [. . . ] Geri sürüµ kameras 7. 1 Geri vites µ balants Geri vites µn, araca özel adaptörün A hücresinin 3 numaral pimine balaynz (bkz. Geri vites takldnda, Chicago IVDM-7002 otomatik olarak dier moda geçer. 6. 2 Audio balants Adaptör kablosunu 8 619 002 600 TravelPilot ünitesinin D hücresine sokunuz ve audio giriµine = balaynz (sol veya sa). Adaptör kablosunun serbest hattn, 8 619 002 597 adaptör kablosunun navigasyon sesini kapatma 3 hattna balaynz (bkz. ekil 7). 7. 2 Geri sürme kameras balants Kamerann video çkµn video giriµine = balaynz. [. . . ]

SONY XR-C5120R KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY XR-C5120R kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag