Kullanım kılavuzu SONY XR-C5300R

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY XR-C5300R kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY XR-C5300R kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY XR-C5300R kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY XR-C5300R : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1966 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY XR-C5300R INSTALLATION GUIDE (262 ko)
   SONY XR-C5300R (1518 ko)
   SONY XR-C5300R annexe 2 (258 ko)
   SONY XR-C5300R Installation Guide (179 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY XR-C5300R

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Sonuç olarak, aµadaki sayfalar çevirmede ve onlar incelemede iyi elenceler. Kendinize zaman ayrnz ve sakince RadioPhone'u tanynz. 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?@ * 3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ÇNDEKLER RadioPhone Antares T 60 ­ onunla emniyette olursunuz . . . . RDS Konfor Fonksiyonu (AF, REG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] DSC menüsüne geri dönmek için ana menüye geri dönünceye kadar CLR tuµuna basnz veya CLR tuµunu bir saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. Kulaklk ses µiddetinin ayarlanmas (kulaklk opsiyonel) Kulaklk ses µiddeti kademeli olarak 1'den 8'e kadar ayarlanabilir. Menü noktas sadece eer bir opsiyonel ahize takm bal ise mevcuttur. OK tuµuna basnz. TELEFON AYARLAMALARI Setup menüsü gösterilir. mleç Volume (Ses µiddeti') fonksiyonu üzerindedir. Bir çar sesi ayarlanmµ olan ses µiddetinde ahize üzerinden tekrar verilir. / tuµlar veya ses µiddeti ayar ile istenilen ses µiddetini ayarlaynz. DSC menüsüne geri dönmek için ana menüye geri dönünceye kadar CLR tuµuna basnz veya CLR tuµunu bir saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. Çar sesinin seçilmesi Alt deiµik çar sesi arasnda seçim yapabilirsiniz: q Yukar ve aµa, q Oktav, q Düdük sesi q kili oktav (2 x oktav) q kili düdük sesi (2 x düdük sesi) q Üçlü ses ve q Kapal Telefon iµletmesinde OK tuµuna basnz. DSC menüsüne geri dönmek için ana menüye geri dönünceye kadar CLR tuµuna basnz veya CLR tuµunu bir saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. 25 Serbest konuµma srasnda trafik anonsu (TA) Bir telefon görüµmesi srasnda gelen bir trafik anonsunun verilecek veya bastrlacak olmasn ayarlayabilirsiniz. tuµu ile TA / Call (TA/Telefon görüµmesi) fonksiyonunu seçiniz. CALL METERS (ÜCRET, SÜRE) menüsünden During call (Görüµmede) noktasn seçiniz. SHOW DURING CALL (GÖRÜMEDE GÖSTERM) menüsü gösterilir. tuµu ile Charge (Ücret) veya Time (süre) gösterimi için istenilen ayarlamay seçiniz. CALL METERS (ÜCRET, SÜRE) menüsüne geri dönersiniz. DSC menüsüne geri dönmek için ana menüye geri dönünceye kadar CLR tuµuna basnz veya CLR tuµunu bir saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. TELEFON ETME DEUTSCH Telefon etme Çar numarasnn aranmas Çar numaras seçimi için dört deiµik olanak kullanmnza sunulmuµtur: q Manüel arama, q Ksa arama, q Hzl arama ve q Çar numarasnn telefon fihristinden seçilmesi. Manüel arama Klavyenin 0 - 9 tuµlar ile aranacak numaray alan kodu ile birlikte giriniz. Eer yanlµlkla bir hatal say girdiyseniz, CLR , ve tuµlarna basarak hatal girilen sayy düzeltebilirsiniz. gösterilirse, Cihaz, aranan numara ile bir balant kurmaya çalµr. Uyar: GSM µebekesinde telefonla görüµmek için aranan numarann alan kodu mutlaka birlikte çevrilmelidir. Ayn servis salaycdan bir balantya sahip bir katlmcnn mobil telefon numarasn da arasanz, her zaman servis salaycnn alan kodunu birlikte çevirmeniz gereklidir. Sadece servis salaycnzn servis numaralar ve Mailbox sorgusu numaras alan kodu olmadan girilir. [. . . ] Radyo metni Vericinin RDS ek bilgileri, örnein yaynlanan program hakknda. RDS ­ Radio Data System Radyo istasyonlarnn konforlu radyo dinlenmesi için servisidir. Dier RDS fonksiyonlar µunlardr: AF ­ Alternatif Frekans EON ­ Enhanced other network RT ­ Radyo metni TA ­ Trafik Anonslar TP ­ Trafik Program 52 SÖZLÜK Uluslararas Roaming Yurt dµnda kendi telefonunuz veya kendi SIM kartnz ile bir baµka µebeke iµletmecisi üzerinden telefonla görüµme yapmak için. Bunun için ön koµul servis salayc ve µebeke iµletmecisi arasnda bir anlaµma olmasidir. [. . . ]

SONY XR-C5300R KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY XR-C5300R kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag