Kullanım kılavuzu SONY XR-C6100R

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY XR-C6100R kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY XR-C6100R kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY XR-C6100R kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY XR-C6100R : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1351 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY XR-C6100R INSTALLATION GUIDE (328 ko)
   SONY XR-C6100R (889 ko)
   SONY XR-C6100R annexe 2 (327 ko)
   SONY XR-C6100R Installation Guide (238 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY XR-C6100R

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] * Aygõtõn yerinden çõkarõlmasõ . . . . . . . . . . . . . . . . . Ön panelin salamlatõrõlmasõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikrofonun takõlmasõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Mikrofonun direksiyon sütununa takõlmasõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] lev menüsünde Disconnect phone ilevini seçmek için, MULTI-CONTROL dümesini kullanõn. Balanan telefonun aygõt adõ göstergede görünecektir. Hücresel telefon balantõsõnõ aygõttan ayõrmak için, MULTI-CONTROL dümesine basõn. Balantõ ayrõldõktan sonra, Disconnected görüntülenir. Balõ bulunan hücresel telefonun kaydedilmesi Bluetooth kablosuz teknoloji ile kullanõlabilen özelliklerden tamamen yararlanmak için, bu birime geçici olarak balanan telefonu kaydedebilirsiniz. lev menüsünde Set phone ilevini seçmek için, MULTI-CONTROL dümesini kullanõn. Kayõt atamasõnõ seçmek için, MULTI-CONTROL dümesini aaõ ya da yukarõ hareket ettirin. P1 (kullanõcõ telefonu 1) ­ P2 (kullanõcõ telefonu 2) ­ P3 (kullanõcõ telefonu 3) · Her bir atamayõ seçerken telefonun halihazõrda kayõtlõ olup olmadõõnõ görebilirsiniz. Atama yapõlmõsa, aygõt adõ görüntülenir. Atamayõ yeni bir telefonla deitirmek için, önce halihazõrdaki atamayõ silin. Ayrõntõlõ bilgi için, bkz "Kayõtlõ bir telefonun silinmesi" sayfa 30. · Telefonun BD (Bluetooth aygõtõ) adresini bilmeniz gerekirse, MULTI-CONTROL dümesini sola hareket ettirin. En son balanan kayõtlõ hücresel telefon erim içerisine girince, otomatik balantõ gerçekleir. · Bu özellik, tüm telefonlarda kullanõlamayabilir. Kayõtlõ telefonunuz otomatik balantõ ilevi ile balanamazsa, manuel balantõ metodunu kullanmak için, bu sayfadaki "Kayõtlõ bir telefonla manuel balantõ" bölümüne bakõn. · Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak Bluetooth müzik çalarõnõzda arkõ çalõyorsanõz bu özellii kullanamazsõnõz. Bu durumda, yürütme ilemini durdurun ve bu ilevi kullanarak bu birime balanmak amacõyla hücresel telefonunuz için baka bir kaynaa geçin. · TEL kaynaõ ya da BT Audio kaynaõnõn ilev menüsünde ilem yaparken, birim kayõtlõ telefonunuza otomatik balantõ yapõlmasõnõ salamaz. · Bu özellik, her farklõ kullanõcõ telefonu için ayarlanamaz. lev menüsünde Auto connect ilevini seçmek için, MULTI-CONTROL dümesini kullanõn. Otomatik balantõ ilevini etkinletirmek için, MULTI-CONTROL dümesine basõn. Hücresel telefonunuz, Bluetooth kablosuz balantõsõ için hazõr olarak ayarlanmõsa, bu birime balanma ilemi otomatik olarak gerçekletirilir. · Otomatik balantõ ilevini kapatmak için, MULTI-CONTROL dümesine tekrar basõn. TÜRKÇE Kayõtlõ bir hücresel telefona balantõ Telefonunuz bu birime kaydedildikten sonra, gerek kayõt atamasõnõ manuel olarak seçerek gerekse kayõtlõ telefon erim dahilindeyken otomatik olarak seçerek, Bluetooth kablosuz balantõ oluturulmasõ zor bir ilem deildir. Telefon rehberinin kullanõlmasõ Telefon rehberinde, 650 adede kadar ad ve numara saklanabilir. [. . . ] 50/125/315/800/2k/5k/12, 5k Hz Kazanç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±12 dB Yüksek ses kontörü: Düük . . . . . . . . . . . . . +11 dB (100 Hz), +11 dB (10 kHz) (ses: ­30 dB) HPF: Frekans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/63/80/100/125 Hz Eri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

SONY XR-C6100R KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY XR-C6100R kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag