Kullanım kılavuzu SONY XR-C8220R

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY XR-C8220R kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY XR-C8220R kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY XR-C8220R kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY XR-C8220R : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (4651 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY XR-C8220R (2847 ko)
   SONY XR-C8220R annexe 2 (671 ko)
   SONY XR-C8220R Installation Guide (526 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY XR-C8220R

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] TRAF RDS tuµu Ksa süre basma: Trafik yaynn açma / kapatma Uzun süre basma: RDS konfor özelliini açma / kapatma. Tuµ blou 1 - 6 < = BND·TS tuµu Ksa süre basma: FM kayt alanlar ile, MW ve LW dalga boylarnn seçimi. tuµu SRC Ksa süre basma: CD, CD deiµtirici (eer balanmµsa) ve AUX arasnda kaynak seçimi. Uzun süre basma: Saatin ksa süreli gösterilmesi. 3 ÇNDEKLER Uyarlar ve aksesuarlar . . . . . . . . . [. . . ] "HICUT 0" arza veya parazitlenme seviyesinin otomatik düµürülme özelliinin olmad, "HICUT 1" arza veya parazitlenme seviyesi düµürülme özelliinin olduu anlamna gelir. MENU 7 tuµuna basnz. 14 TRAFK YAYINI Cihaznz bir RDS-EON alc parças ile donatlmµtr. Bir trafik duyurusu (anonsu) (TA) srasnda, bir istasyon zinciri içerisinde trafik yayn olmayan bir istasyondan söz konusu istasyon zincirinin ilgili trafik yaynna kendiliinden bir geçiµ yaplr. Trafik duyurusu sonras yeniden dinlenilen programa geri dönülür. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Trafik yayn Bu durumlarda ya trafik yayn önceliini kapatnz ya da trafik yaynl bir istasyona geçiniz. Trafik duyurularnn ses µiddetinin ayarlanmas MENU tuµuna 7 basnz. Göstergede "TA VOLUME" görülünceye kadar, veya tuµuna 8 arka arkaya basnz. Bilgiler ve uyarlar: Ses µiddetini, trafik duyurusu srasnda da ses ayar tuµu 4 ile trafik duyurusu süresince ayarlayabilirsiniz. Trafik duyurular için ses µiddeti dalm ayar yapabilirsiniz. Bunun için "Sound" (Ses) bölümünü okuyunuz. Trafik yaynnn öncelikli olarak açlmas / kapatlmas TRAF RDS tuµuna : ksa süreli basnz. Eer göstergede trafik skµkl simgesi yanarsa, trafik duyurularnn öncelii devrededir. Bilgiler ve uyarlar: u durumlarda bir uyar tonu duyarsnz, Eer bir trafik yayn dinlenirken, istasyonun bölgesi dµna çklrsa. Eer bir trafik yayn istasyonunu çekiyorsanz ve ses µiddeti asgari (0) konumuna ayarlanmµsa veya eer bir CD, CD deiµtirici veya AUX dinlerken, ayarlanmµ olan trafik yayn istasyonunun yayn alan dµna çkarsanz ve akabinde yaplan otomatik arama iµlemi yeni bir trafik yayn istasyonu bulamazsa. "PLAY TIME" veya "CLOCK" arasnda seçmek için, veya tuµuna 8 basnz. MENU tuµuna 7 iki kez basnz. Parçann tekrar çalnmas (REPEAT) Bir parçann tekrarlanmasn istiyorsanz, 4 RPT tuµuna ; basnz. "RPT TRCK" sembolü ksa bir süre ekranda görünür, RPT sembolü yanar. RPT devreden çkarlncaya kadar, müzik parças tekrarlanr. 17 CD MODU CD modunda trafik duyurusu CD modunda trafik anonslarn almak isterseniz, TRAF RDS tuµuna : basnz. Eer göstergede trafik skµkl simgesi gösterilirse, trafik duyurularnn öncelii devrededir. Bunun için "Trafik yayn" bölümünü okuyunuz. CD DETRC MODU CD deiµtirici modu Not: CD'lerin kullanlmas, CD'lerin yerleµtirilmesi ve CD deiµtiricinin kullanlmas hakkndaki bilgileri CD deiµtiricinizin kullanm klavuzunda bulabilirsiniz. CD'nin çkartlmas CD yuvasnn yanndaki 3 basnz. CD'yi dµar çkarnz. tuµuna tuµuna = arka kadar, SRC arkaya basnz. Çalmaya CD deiµtiricinin tand ilk CD'den baµlanr. CD deiµtirici modunun baµlatlmas Ekranda "CHANGER" görülene Bilgiler ve uyarlar: Dµar itilmiµ olan CD, yaklaµk 10 saniye sonra otomatik olarak tekrar içeri çekilir. Cihaz kapalyken veya baµka bir ses kayna aktifken (dinlenilirken) de CD'yi dµar çkartabilirsiniz. CD seçimi Yukarya veya aµaya bir baµka CD'ye geçmek için, veya tuµuna 8 bir veya birkaç kez basnz. Not: Deiµtiricideki boµ CD yuvalar ve geçersiz CD'lerin bulunduu CD yuvalar bu arada atlanlr. Parça seçimi Güncel CD üzerinde, dinlenmekte olan parçadan bir önce veya bir sonraki baµka bir parçaya geçmek için, veya tuµuna 8 bir veya birkaç kez basnz. Hzl arama iµlemi (sesli) leri ya da geri hzl arama için tuµlarndan 8 birini, geri ya da ileri hzl arama baµlayncaya kadar basl tutunuz. 18 CD DETRC MODU CD deiµtirici modunda beµ gösterge seçenei vardr: Parça numaras ve çalma süresi ("TRCK-TIME") Parça numaras ve zaman ("TRCK-CLK") CD numaras ve parça numaras ("CD-TRCK") CD numaras ve zaman ("CD-CLK") CD numaras ve çalma süresi ("CD-TIME") MENU tuµuna 7 basnz. [. . . ] Læs også afsnittet om "Programtype (PTY)" under "Radiodrift" i betjeningsvejledningen. (SF) PTY-EON-vastaanottoon liittyvä ohje Jos Blaupunkt-laite vaihtaa kuuntelemastasi radio-ohjelmasta toiseen radioohjelmaan tai valitsemastasi äänilähteestä (CD tai CD-vaihtaja) johonkin radioohjelmaan, tarkista onko PTY (ohjelmatyypin tunnistus) päällä. Jos et halua laitteen vaihtavan radio-ohjelmaa automaattisesti PTY-EON-toiminnon avulla, voit kytkeä sen pois toiminnasta valikossa ("PTY off"). Lue myös käyttöohjeen kohdasta "Radiokäyttö" kappale "Ohjelmatyyppi (PTY)". (PL) Wskazówki dotyczàce odbioru PTY-EON Gdy urzàdzenie przeàcza si´ z jednej stacji radiowej na innà lub z wybranego êróda audio (CD / zmieniacz CD) na odbiór programu radiowego, to naley sprawdziç, czy wàczony program jest programem typu PTY. Jeeli nie chcà Pastwo korzystaç z funkcji PTY EON, to prosz´ w odpowiednim menu wybraç opcj´ , , PTY off". [. . . ]

SONY XR-C8220R KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY XR-C8220R kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag