Kullanım kılavuzu SONY XR-CA400

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY XR-CA400 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY XR-CA400 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY XR-CA400 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY XR-CA400 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1442 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY XR-CA400 INSTALLATION GUIDE (336 ko)
   SONY XR-CA400 (217 ko)
   SONY XR-CA400 (213 ko)
   SONY XR-CA400 annexe 1 (1421 ko)
   SONY XR-CA400 annexe 3 (1649 ko)
   SONY XR-CA400 annexe 4 (234 ko)
   SONY XR-CA400 annexe 5 (332 ko)
   SONY XR-CA400 Installation Guide (198 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY XR-CA400

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 21 stasyonun otomatik olarak hafzaya kaydedilmesi (Travelstore) . . . . . . . . . . 22 Radyo metni göstergesinin seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 kinci anahtar kartna "öretme iµlemi" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Anahtar kartnn kaybolmas veya hasar görmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] µlem bittiinde, istasyon FMT alannn birinci hafza yerinde çalnr. RADYO MODU modundan ya da CD deiµtirici modundan istenen program tipini yaynlayan istasyona geçer. PTY'nin devreye sokulmas PTY fonksiyonundan yararlanmak için, Seçilen program tipindeki yayn alnabilir bir sonraki istasyon ayarlanr. Eer seçilen program tipinde bir istasyon bulunmamµsa, biip sesi duyulur ve göstergede ksaca "NO PTY" gösterilir. Uyar: Eer tekrar program tipleri göstergesine dönmek isterseniz, Joystick'i 7 ksa süreli olarak rastgele bir yöne hareket ettirin. Radyo modundayken TUNER tuµuna < basnz. Radyo fonksiyon menüsü ekranda gösterilir. "PTY" sembollü dokunmatik tuµa 4 basnz. PTY'nin devreden çkarlmas PTY fonksiyonunu devreden çkarmak için, Radyo alµnn iyileµtirilmesi Ses µiddetinin parazite bal olarak düµürülmesi (HiCut) HiCut-fonksiyonu, radyo yaynnn kötü alnmas durumunda tn iyileµtirmesi etkisi yapar. Eer alµta parazitler varsa, ses µiddeti ve böylece bozucu seviyesi otomatik olarak düµürülür. HiCut fonksiyonunun ayarlanmas Radyo modundayken TUNER tuµuna < basnz. HiCut-fonksiyonunu ayarlamak için, Joystick'i 7 yukarya veya saa doru veya aµaya veya sola doru hareket ettiriniz. "HICUT 0" ses µiddetinin otomatik düµürülme özelliinin olmad, "HICUT 3" ses µiddeti ve bozucu seviyesi Program tiplerinin gösterilmesi srasnda "OFF" sembollü dokunmatik tuµa 4 basnz. Program tipi seçilmesi ve arama iµleminin baµlatlmas PTY menüsünde, bilinen program tiplerinin gösterildii bir çok sayfa vardr. Çap 8 cm olan tek CD'ler ve yuvarlak olmayan CD'ler (Shape CD'ler) kullanlmamaldr. CD sürücüsünün uygun olmayan CD'ler dolaysyla hasar görmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk alnmaz. Trafik duyurularnn ses µiddetinin ayarlanmas MENU tuµuna 8 basnz. "VOL" sembollü dokunmatik tuµa 4 basnz. "TRAF" sembollü dokunmatik tuµa 4 basnz. stenen ses µiddetini, ses µiddeti ayarlaycs 1 ile ayarlaynz. CD modunun baµlatlmas, CD'nin yerleµtirilmesi Eer cihaz henüz CD yoksa, 6 tuµuna basnz. Menüyü terk etmek için, Joystick'in 7 OK ksmna veya MENU tuµuna 8 basnz. Kumanda paneli öne doru açlr. CD'yi baskl ksm yukarya bakacak µekilde CD yuvasna sürünüz. CD kendiliinden sürücü içerisine çekilir. CD'nin içeri çekilmesi engellenmemeli ya da desteklenmemelidir. Kumanda paneli otomatik olarak kapanr. 24 CD MODU CD menüsü gösterilir, CD çalmaya baµlar. Eer cihaz içinde CD varsa, CD modu gösterilinceye kadar, SOURCE tuµuna ; arka arkaya sürekli basnz. CD menüsü gösterilir, çalma iµlemi kesilmiµ olduu yerden baµlatlr. Parçann rastgele çalnmas (MIX) "MIX" sembollü dokunmatik tuµa 4 basnz. "MIX ON" sembolü ekranda ksa süreli olarak belirir. MIX iµlemini sona erdirme CD'nin çkartlmas 6 tuµuna basnz. Kumanda paneli öne doru açlr, CD dµar itilir. "MIX" sembollü dokunmatik tuµa 4 basnz. [. . . ] Oto radyonuzda hangi navigasyon sisteminin kullanldn Blaupunkt yetkili satcnzdan öreniniz. AMPLFKATÖR / SUBWOOFER ÇIKII Amplifikatör / subwoofer çkµ Oto radyonuzun ilgili balantlar üzerinden harici amplifikatör balayabilirsiniz. Bunun dµnda cihaza entegre edilmiµ bas sesi geçiµ filtresine bir subwoofer balayabilirsiniz. Bunun için amplifikatör ve subwoofer mutlaka montaj talimatnda anlatld gibi balanmaldr. Size, Blaupunkt veya Velocity ürün yelpazesinden ayarlanmµ ürünleri kullanmanz tavsiye ederiz. 39 DI SES KAYNAKLARI Dµ ses kaynaklar CD deiµtiriciye ilave olarak Line çkµl bir baµka dµ ses kayna kullanabilirsiniz. [. . . ]

SONY XR-CA400 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY XR-CA400 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag