Kullanım kılavuzu SONY XR-CA600

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY XR-CA600 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY XR-CA600 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY XR-CA600 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY XR-CA600 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (4070 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY XR-CA600 INSTALLATION GUIDE (334 ko)
   SONY XR-CA600 (2911 ko)
   SONY XR-CA600 annexe 1 (3262 ko)
   SONY XR-CA600 annexe 3 (190 ko)
   SONY XR-CA600 annexe 4 (331 ko)
   SONY XR-CA600 Installation Guide (235 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY XR-CA600

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] * Trafik anonslarõnõn alõnmasõ . . . . . . . . . . . . . . . * Bilgi metninin disk üzerinde görüntülenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Kayõt izi balõk listesinden kayõt izlerinin seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Dosya adõ listesinden dosyalarõn seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] · Bu birim LPF özellii olan bir güç amplifikatörüne balõyken, otomatik TA ve EQ ilevlerini etkinletirmeden önce güç amplifikatörünün LPF ilevini kapatõn. Buna ek olarak, etkin bir düük ton hoparlörünün entegre LPF özellii için kesme frekansõ en yüksek frekansa ayarlanmalõdõr. · Otomatik TA ve EQ tarafõndan hesaplanan zamanlama ayarõ, aaõdaki durumlarda gerçek mesafeden farklõ olabilir. Bununla birlikte, mevcut koullar için doru sonuçlarõ salamak üzere, mesafe bilgisayar tarafõndan optimum gecikme olarak hesaplanmõtõr; bu nedenle, bu deeri kullanmaya devam edin. ­ Araç içine yansõtõlan ses güçlüyse ve gecikmeler oluuyorsa. ­ Etkin düük ton hoparlörlerinin ya da dõ amplifikatörlerin LPF etkisinden dolayõ alçak seslerde gecikmeler oluuyorsa. · Otomatik TA ve EQ ilemi, ses ayarlarõnõ aaõdaki gibi deitirir: ­ Denge ayarlarõ merkez konuma geri döner. (Bkz: sayfa 32. ) · Otomatik TA ve EQ ilevini daha önceki ayar varken etkinletirirseniz, ayar deitirilecektir. · Tiz hoparlörleri balarken, lütfen tiz hoparlörün kullanõlabilir frekans aralõõnõ teyit edin. Kesme frekansõnõ ayarlarken, tiz hoparlörün en düük kullanõlabilir frekansõndan daha yüksek ayarlayõn. 34 TÜRKÇE · Otomatik TA ilevi, ölçüm için 10 kHz'den daha yüksek bir aralõk kullanõr. Bu nedenle, 10 kHz deerinde bir frekans aralõõ üretemeyen bir tiz hoparlör kullanõlmasõ tiz hoparlöre zarar verebilir. Otomatik TA ve EQ menüsündeki Select N/W mode ilevini seçmek için, MULTICONTROL dümesini döndürün. 10. A modunu seçmek için, MULTI-CONTROL dümesine basõn. MULTI-CONTROL dümesine her bastõõnõzda ayarlar aaõdaki sõrada seçilir: Auto N/W (otomatik) ­ Custom N/W (özel) · Önceden özelletirilen a ayarlarõnõ esas alarak otomatik TA ve EQ ilevini uygulamak isterseniz, Custom N/W seçeneini seçin. · Manuel olarak ayarlanan deer, hoparlörlerin fiili özellikleri için uygun deilse, otomatik zaman ayarõ ve otomatik ekolayzõr ilevleri doru çalõmayabilir. 11. Otomatik TA ve EQ menüsündeki Auto TA & EQ stop ilevini seçmek için, MULTI-CONTROL dümesini döndürün. 12. MULTI-CONTROL dümesine basarak otomatik TA ve EQ ilemini balatõn. 13. 10 saniyelik geriye sayõm balayõnca, 10 saniye içinde arabadan çõkõp kapõsõnõ kapatõn. Ölçü tõnõsõ (sesi) hoparlörlerden duyulur ve otomatik TA ve EQ ilemleri balar. · Otomatik TA ve EQ ilemini durdurmak için MULTI-CONTROL dümesine tekrar basõn. · Otomatik TA ve EQ ilemini yarõda iptal etmek için, B dümesine basõn. Mikrofonu torpido gözünde ya da güvenli baka bir yerde dikkatle saklayõn. [. . . ] FAT16, FAT32 MP3 ifre çözücü format . . . . . . . . . . . . . . . MPEG-1 & 2 Audio Layer 3 WMA ifre çözücü formatõ . . . . . . . Sürüm 7, 7. 1, 8, 9, 10, 11 (2 kanallõ ses) (Windows Media Player) AAC ifre çözücü format . . . . . . . . . . . . . MPEG-4 AAC (sadece iTunes kodlu) (. m4a) (Sürüm 7. 7 ve daha eski) WAV sinyal formatõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

SONY XR-CA600 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY XR-CA600 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag