Kullanım kılavuzu SONY XR-L210

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY XR-L210 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY XR-L210 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY XR-L210 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY XR-L210 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1162 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY XR-L210 INSTALLATION GUIDE (324 ko)
   SONY XR-L210 (1122 ko)
   SONY XR-L210 annexe 1 (1201 ko)
   SONY XR-L210 annexe 3 (226 ko)
   SONY XR-L210 annexe 4 (319 ko)
   SONY XR-L210 Installation Guide (171 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY XR-L210

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Seyir sirasinda dikkatinizi araçtan baßka yerlere çevirmeyin ve her zaman tüm sürüß koßullarinin farkinda olun. Herhangi bir ayar veya ißlevi de©ißtirmeye kalkißmayin. Bu ißlemlerden önce aracinizi güvenli ve nizami bir ßekilde kenara çekin. Cihazi çok düßük ya da çok yüksek sicakliklarda uzun süre kullanmayin. [. . . ] (Bu modda program o anda alinandan farkli olabilir. ) TA (Trafik Duyurusu Kimli©i) Seek : Yeni ayarlanan istasyonda 5 saniye boyunca TP bilgisi yoksa, alici en son istasyondaki ile ayni PI'ye sahip ancak TP'si olan sonraki istasyona geçer. Alarm : Yeni ayarlana istasyonda 5 saniye boyunca TP bilgisi yoksa iki kez bip sesi duyulur. DPI (Program Kimli©i) Ses: Farkli bir PI'si olan bir istasyonun sesi aralikli olarak duyuluyorsa, alici sesi 1 saniye sonra sessiz moda alir. Sessiz: Yukarida belirtilen durum tekrarlanirsa alici sesi hemen sessiz moda alir. 16 Bluetooth ißletimi Bir Bluetooth kablosuz iletißim ba©lantisinin kullanilmasi Cihaziniz Bluetooth kablosuz iletißim ba©lantilarini desteklemektedir. Bluetooth özellikli telefonlarla kablosuz bir ba©lanti kurabilirsiniz. Bluetooth'un telefonunuzda baßlatilmasi Telefonunuzun Bluetooth özelli©i fabrika çikißi olarak kapaliya ayarlanmiß olabilir. Aracinizin Bluetooth özelli©ini kullanabilmeniz için, telefonunuzun Bluetooth özelli©inin açilmasi gerekir. Telefonunuzun kullanma kilavuzuna baßvurun. Cihaziniz ile Bluetooth telefonun eßleßtirilmesi Eßleßtirme ißlemi, cihazinizi Bluetooth telefonunuza ba©lar ve yalnizca ilk kurulum sirasinda bir kez yapilir. Eßleßtirme ißlemine baßlamadan önce Bluetooth telefonunuzun Bluetooth özelli©inin açildi©indan emin olun. Nasil açaca©inizi ö©renmek için Bluetooth telefonunuzun kullanma kilavuzuna baßvurun. 1 B. T MENU dü©mesine basip basili tutarak HF menüsünün belirmesini sa©layin. 2 3 4 5 6 7 8 9 VOL. /MULTI dü©mesini yukariya ya da aßa©iya iterek Handsfree (eller serbest) ya da Headset (kulaklik) modunu seçin. (Uzaktan kumandada U u dü©mesine basin. ) Bir Bluetooth telefonu üzerinden ba©laniyorsaniz, telefon tipine ba©li olarak eller serbest ba©lanti modu ya da kulaklik ba©lanti modu çalißabilir. dü©mesine basin. ) Ça©riyi yanitlamak istiyorsaniz "ACCEPT" seçene©ini seçin. Ça©riyi reddetmek istiyorsaniz, "REJECT" seçene©ini seçin. Ça©riyi bitirmek için "HANG UP" (telefonu kapat) seçene©ini seçin. Telefonunuzun hoparlörünü etkinleßtirmek için "PRIVATE" (özel) seçene©ini seçin. (Aracinizin hoparlörlerinden çikan sesi kesebilirsiniz. ) Notlar · Arayan Numara (Call-ID) servisi çalißiyorsa, arayanin telefon numarasi görüntülenecektir. · "REJECT" (ça©riyi reddet) ißlevi kullanilamiyorsa, cihaza ba©li telefon ça©ri reddetme ißlevini desteklemiyor demektir. · Cihaz üzerinde özel (private) modu seçilmißse, ça©riyi tekrar eller serbest moduna döndürmek için B. T MENU dü©mesine basin. (Bu özellik yalnizca Eller serbest profili bulunan telefonlarla kullanilabilir. B. T MENU dü©mesine basip basili tutarak da ça©riyi eller serbest moduna döndürebilirsiniz. (Bu özellik yalnizca Kulaklik profili bulunan telefonlarla kullanilabilir. ) Son ça©riyi kullanarak arama yapmak: Last Call Cihaziniz, en son alinan ve yapilan ça©rilarinizin kaydini tutar ve görüntüler. 1 B. T MENU dü©mesine basarak HF menüsünü görüntüleyin. [. . . ] (Uzaktan kumandada BAND/DRV menüsüne basin. ) Kurulum ilerlemeye baßlar. Notlar · Cihazla birlikte verilen Resim Dönüßtürme (Image Converter; SONY Personal Picture Skin V1. 0) CD'si ile, kendi resimlerinizi yaratabilirsiniz. SONY Personal Picture Skin yazilimini çalißtirin ve Help (yardim) menüsüne basin. · Hareketsiz resimlerin dosya adlarinda aßa©idaki uzanti kodu bulunmalidir. BMP: Küçük boyutlu hareketsiz resimler için. Bellekteki hareketsiz resmin silinmesi 1 2 3 4 PPS Delete'i seçin. [. . . ]

SONY XR-L210 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY XR-L210 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag