Kullanım kılavuzu XEROX PHASER 6600

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals XEROX PHASER 6600 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu XEROX PHASER 6600 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals XEROX PHASER 6600 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


XEROX PHASER 6600 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (8841 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   XEROX PHASER 6600 HIZLI (2116 ko)
   XEROX PHASER 6600 ISITICI (1575 ko)
   XEROX PHASER 6600 ATIK KARTUŞU (1232 ko)
   XEROX PHASER 6600 MENÜ HARITASI (316 ko)
   XEROX PHASER 6600 TONER KARTUŞU (1322 ko)
   XEROX PHASER 6600 AKTARIM ŞERIDI (3044 ko)
   XEROX PHASER 6600 ÜRETKENLIK KITI (2126 ko)
   XEROX PHASER 6600 KURULUM KILAVUZU (1802 ko)
   XEROX PHASER 6600 YAZICI SEMBOLLERI (617 ko)
   XEROX PHASER 6600 AKTARIM SILINDIRI (1443 ko)
   XEROX PHASER 6600 550SAYFA BESLEYICI (1691 ko)
   XEROX PHASER 6600 AKTARIM BIRIMI KITI (4109 ko)
   XEROX PHASER 6600 GÖRÜNTÜLEME BIRIMI (2599 ko)
   XEROX PHASER 6600 BESLEME SILINDIRI SETI (1142 ko)
   XEROX PHASER 6600 BESLEME SILINDIRI TERTIBATI (916 ko)
   XEROX PHASER 6600 GÖRÜNTÜLEME ÜNITESI SETI (2689 ko)
   XEROX PHASER 6600 KABLOSUZ AĞ BAĞDAŞTIRICISI (2253 ko)
   XEROX PHASER 6600 КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА (2140 ko)
   XEROX PHASER 6600 (8717 ko)
   XEROX PHASER 6600 FUSER (1575 ko)
   XEROX PHASER 6600 MENU MAP (269 ko)
   XEROX PHASER 6600 IMAGING UNIT (2599 ko)
   XEROX PHASER 6600 TRANSFER BELT (3044 ko)
   XEROX PHASER 6600 WASTE CARTRIDGE (1232 ko)
   XEROX PHASER 6600 TRANSFER ROLLER (1443 ko)
   XEROX PHASER 6600 TONER CARTRIDGE (1322 ko)
   XEROX PHASER 6600 QUICK USE GUIDE (2093 ko)
   XEROX PHASER 6600 FEED ROLLER KIT (1142 ko)
   XEROX PHASER 6600 550SHEET FEEDER (1691 ko)
   XEROX PHASER 6600 PRODUCTIVITY KIT (2126 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu XEROX PHASER 6600

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Xerox Phaser 6600 Color Printer Imprimante couleur Xerox Phaser 6600 ® ® User Guide Guide d'utilisation Italiano Deutsch Español Português Guida per l’utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Svenska Dansk Suomi Norsk Русский Användarhandbok Käyttöopas Brukerhåndbok Nederlands Gebruikershandleiding Čeština Polski Magyar Türkçe Ελληνικά Uživatelská příručka Przewodnik użytkownika Felhasználói útmutató Kullanıcı Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήστη Betjeningsvejledning Руководство пользователя © 2012 Xerox Corporation. Amerika Birleşik Devletleri'nin telif hakkı kanunları ile korunan yayınlanmamış haklar. Xerox Corporation' ın izni olmaksızın, bu yayının içeriği hiçbir biçimde çoğaltılamaz. İddia edilen telif hakkı korumas ı, artık yasal ve adli kanunlarca izin verilmiş ya da bu bildiriden sonra verilen, yazılım programı tarafından ekranda gösterilen simgeler, ekran görüntüleri, görünümleri vb. [. . . ] Sertifikayı silmek için, sağ üst köşedeki Sil'i tıklatın. Not: Bir sertifikayı sildiğinizde, silinen özellikle ilişkili olan özelliği devre dışı bırakır. Kullanımda olan bir sertifikayı silmek için özelliği önceden devre dışı bırakın veya ilişkilendirmeyi başka bir sertifikaya geçirin. • • • • SSL sunucusu için, Yerel Aygıt gibi başka bir sertifika seçin. SSL İstemci için, LDAP-SSL/TLS ve IEEE802. 1x özelliklerini devre dışı bırakın. IPsec için, IKE ayarını Ön Paylaşımlı Anahtar olarak değiştirin veya özelliği devre dışı bırakın. Kablosuz LAN için, sertifikayı silmeden önce kablosuz güvenlik ayarını WPA -Enterprise dışında bir şeye değiştirin. 64 Phaser 6600 Renkli Yazıcı Kullanım Kılavuzu Yükleme ve Kurulum Diijital Sertifikayı Verme 1. Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından Enter tuşuna veya Geri Dön düğmesine basın. Sol gezinti bölmesinde Güvenlik'e gidin, sonra da Sertifika Yönetimi'ni seçin. Vermek istediğiniz sertifika i çin Sertifika Amacı seçin. Sertifika Listesi sayfasını görüntülemek için Listeyi Görüntüle'yi tıklatın. Not: Listede 20'den fazla sertifika varsa, bir sonraki sayfaygörüntülemek için İleri'yi tıklatın. Sertifikayı vermek için, ayrıntılar listesinin altında Bu sertifikayı ver'i seçin. Not: Alınan PKCS#12 biçimindeki sertifikalar yalnızca PKCS#7 sertifikaları olarak verilebilir, çünkü PKCS#12 parolaları verilemez. Dosyayı kaydedeceğiniz konumu seçin ve Kaydet'i tıklatın. Phaser 6600 Renkli Yazıcı Kullanım Kılavuzu 65 Yükleme ve Kurulum Kontrol Panelini Kullanarak Güvenli Ayarlar'ı Yapılandırma Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir: • Tarihi ve Saati Ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 • • • • • Panel Kilidini Ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Veri Şifreleme Ayarlarını Yapılandırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Kontrol Panelinden Oturum Açma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Oturum Açma Girişimi Sayısını Sınırlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 USB Kurulumunu Yapılandırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Yazıcı özelliklerine erişimi kontrol etmek için bu menüyü kullanın. Tarihi ve Saati Ayarlama 1. Not: Menü üzerinde gezinmek için Yukarı veya Aşağı ok düğmelerini kullanın. [. . . ] Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden. Lärmemission Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779. Importeur Xerox GmbH Hellersbergstraße 2-4 41460 Neuss Deutschland Türkiye RoHS Yönetmeliği Madde 7 (d) ile uyumlu olarak, ş bu belge ile “EEE yönetmeliğine uygundur” olarak i sertifikalandırıyoruz. “EEE yönetmeliğine uygundur. ” 166 Phaser 6600 Renkli Yazıcı Kullanım Kılavuzu Düzenleyici Bilgiler Material Safety Data Sheets (Malzeme güvenliği veri sayfaları) Yazıcınızla ilgili Malzeme Güvenliği Verisi bilgileri için, aşağıdaki adresleri ziyaret edin: • Kuzey Amerika: www. xerox. com/msds • Avrupa Birliği: www. xerox. com/environment_europe Müşteri Destek Merkezi telefon numaraları için, www. xerox. com/office/worldcontacts adresini ziyaret edin. Phaser 6600 Renkli Yazıcı Kullanım Kılavuzu 167 Geri Dönüşüm ve Atma C Bu ek aşağıdakileri içermektedir: • Bütün Ülkeler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 • • • Kuzey Amerika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

XEROX PHASER 6600 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. XEROX PHASER 6600 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag